הישארו מעודכנים

  סגור
  13 פברואר

  | 2020 | 17:00

  צוות החשיבה מזרח ירושלים: פעילות קרן ירושלים במזרח ירושלים

  • ללא תשלום
  • למוזמנים בלבד
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • ללא תשלום
  • למוזמנים בלבד
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  צוות החשיבה מזרח ירושלים: פעילות קרן ירושלים במזרח ירושלים

  פגישה עם מירא מחפוז, המרכזת את פעולות קרן ירושלים במזרח ירושלים.

  מירא מחפוז, מנהלת תחום מזרח ירושלים בקרן ירושלים, הציגה במפגש את התפיסה שלה לגבי התהליכים המתרחשים בחברה המזרח ירושלמית ואת החזון של קרן ירושלים לפעילות במזרח העיר לשנת 2030 – טיפוח קהילות במטרה לפתח העצמה קהילתית, חינוכית, תרבותית וכלכלית שיובילו להתפתחות ולשגשוג. היא סקרה את הפרויקטים המובילים של הקרן בתחומים של רווחה וקהילה, חינוך, פיתוח כלכלי ואמנות ותרבות. היא הציגה את שיתופי הפעולה של הקרן  עם גופים שונים במזרח ירושלים, כאלה המקיימים קשרים הדוקים עם העירייה והממסד הישראלי וכאלה המסתייגים מהם.  מחפוז הדגישה את הצורך להתאים את הפעילות למציאות המיוחדת במזרח ירושלים, ולפעול בדרך הדרגתית וזהירה בזירה המורכבת בין התושבים, הגופים השונים הפועלים במזרח העיר והתורמים של הקרן.        
   
  למצגת: