הישארו מעודכנים
סגור
13 פברואר

| 2020 | 17:00

צוות החשיבה מזרח ירושלים: פעילות קרן ירושלים במזרח ירושלים

  • ללא תשלום
  • למוזמנים בלבד
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • ללא תשלום
  • למוזמנים בלבד
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
צוות החשיבה מזרח ירושלים: פעילות קרן ירושלים במזרח ירושלים

פגישה עם מירא מחפוז, המרכזת את פעולות קרן ירושלים במזרח ירושלים.

מירא תציג את התפיסה שלה לגבי התהליכים המתרחשים במזרח ירושלים, את הפרויקטים המובילים של הקרן, את שיתופי הפעולה שלהם עם גופים שונים בתפר בין הממסד הישראלי למציאות המורכבת ואת חזון הקרן ל-2030 בכל מה שקשור לנושא. עוד יעסוק המפגש בהיקף הפעילות הגדל של הקרן במזרח ירושלים ומקומה המיוחד כגוף ותיק שאינו מזוהה לגמרי עם העירייה והממסד הישראלי, בין קרנות פילנתרופיות שונות, ארגוני המגזר השלישי, הממסד הישראלי והגופים השונים הפועלים במזרח ירושלים.