הישארו מעודכנים

  סגור
  23 יולי

  כ' בתמוז | 2019 | 09:00

  מפגש מומחים בנושא העיר העתיקה

  • למוזמנים בלבד
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • למוזמנים בלבד
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  מפגש מומחים בנושא העיר העתיקה

  בשנים האחרונות עורך מכון ירושלים מחקר מיפוי מקיף על שכונות מזרח העיר. במסגרת המחקר מיפינו שכונה שכונה על מאפייניה, אתגריה וההזדמנויות שקיימות בה. עד כה פורסמו 9 מחקרי שכונות, והמחקר מתמקד כעת בעיר העתיקה.

  הדיון, המורכב ומיועד לאנשי מקצוע, יכנס נציגים מקרב השחקנים הרבים הפועלים במרחב העיר העתיקה המורכב, כגון: משרד ירושלים ומורשת, עיריית ירושלים, הגיחון ועוד.  הדיון נועד לייצר שיח מקצועי ומשתף, להעשרת הידע ולהסקת מסקנות אודות ניהול האזור.

  בתחילת הדיון יציג כל מומחה נתונים ותובנות מרכזיות על העיר העתיקה בירושלים ובעיותיה מנקודת מבטו. לאחר מכן, יתקיים סיעור מוחות בין המשתתפים ביחס לדרכים לקידום השירות והפיתוח בעיר העתיקה על רובעיה השונים.