שימור האגן הדרומי של ים המלח

פרסום מס' 444

2015 | מחברים: דורון לביא, טל שוורצמן, עופר מנחם, ענת משה, מורן מ...

ים המלח הוא אתר-טבע ייחודי המושך מבקרים רבים מישראל ומן העולם כולו. בעשורים האחרונים יורד מפלס ים המלח באופן משמעותי מסיבות שונות. כתוצאה מכך מתייבש האגן הדרומי, הרדוד יותר, של ים המלח וממשי...

אגן ים המלח-מסמך מדיניות-הערכת מצב ומשמעויות לעתיד

2006

היוזמה להכנת מסמך זה נובעת מהשינויים המתרחשים באגן ים המלח ומן הצורך לגבש מדיניות בנוגע לעתידו. ברקע הדברים עומדות לכאורה שתי גישות עקרוניות המחייבות נקיטת עמדה. הגישה הראשונה מאמצת את ההנחה...