הישארו מעודכנים

  סגור

  הערכה מלווה לתכנית החומש לפיתוח מזרח ירושלים - החלטת ממשלה 3790

  הערכת האפקטיביות של תהליכי שיתוף ציבור המתקיימים במזרח ירושלים

  2018 - 2023
  |
  סוג מחקר: מחקרי הערכה

  המכון נבחר לבצע הערכה מלווה לתכנית החומש הממשלתית לפיתוחה הכלכלי של מזרח ירושלים  (החלטה 3790) (2018-2023).

  הפרויקטים שאותם מלווה ההערכה:

  • שיתוף ציבור – שיתוף ציבור הוא תהליך שבו אנשים שאינם נבחרי ציבור מעורבים בתהליכי קבלת ההחלטות בנושאים הנוגעים לחייהם, וטמונים בו יתרונות פוטנציאליים רבים כגון חיזוק האמון בין האזרח לרשויות, הרחבת בסיס הידע לקבלת החלטות, הגדלת הלגיטימציה להחלטה בקרב הציבור ועוד. היחידה להובלת תהליכי שיתוף ציבור של החברה לפיתוח מזרח ירושלים (פמ"י) נבחרה לבצע תהליכי שיתוף ציבור אשר ילוו את יישום ההחלטה. מחקר ההערכה שילווה את ביצוע ההחלטה יתמקד בבחינת עבודת היחידה, ובמסגרתו ייבחנו מתודולוגיות השיתוף, בחירת הפרויקטים המלווים בשיתוף, תהליך הפנייה לציבור והמידה שבה מצליחים תהליכים אלו להביא ללימוד רצונות הציבור וצרכיו.
  • מנגנון היישום של החלטה 3790 – מחקר הערכה המתמקד באפקטיביות מנגנון היישום של החלטת הממשלה לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים, ומסתכל על העשייה בשטח כשיקוף של העשייה המתרחשת "מאחורי הקלעים". הדוח האחרון מנתח את עבודת המנגנון בתום שנתיים ליישום ההחלטה. הדוח הקודם (2019) ביצע סקירה משווה של מנגנוני יישום בהחלטות ממשלה, אשר התובנות ממנה שימשו כתשתית לליווי המחקרי בהמשך.
  שותפים