הישארו מעודכנים
סגור

הערכה מלווה לתכנית החומש לפיתוח מזרח ירושלים - החלטת ממשלה 3790

הערכת האפקטיביות של תהליכי שיתוף ציבור המתקיימים במזרח ירושלים

2018 - 2023
|
סוג מחקר: מחקרי הערכה

המכון נבחר לבצע הערכה מלווה לתכנית החומש הממשלתית לפיתוחה הכלכלי של מזרח ירושלים  (החלטה 3790) (2018-2023).

במסגרת ההערכה ייבחנו לאורך השנים פרויקטים נבחרים הפועלים במסגרת התכנית ותיבנה תשתית מסודרת לתיעוד ויצירת בסיס נתונים לעשייה השנתית בכל פרויקט. מטרת המחקרים היא לספק מידע ותובנות למקבלי החלטות בכל הנוגע לאפקטיביות היישום וקבלת ההחלטות לאורך הפעלת הפרויקטים וכן לגבי המידה שבה הושגו המטרות שהוגדרו לכל אחד מהפרויקטים.

הפרויקטים שאותם מלווה ההערכה כיום:

  • שיתוף ציבור – שיתוף ציבור הוא תהליך שבו אנשים שאינם נבחרי ציבור מעורבים בתהליכי קבלת ההחלטות בנושאים הנוגעים לחייהם, וטמונים בו יתרונות פוטנציאליים רבים כגון חיזוק האמון בין האזרח לרשויות, הרחבת בסיס הידע לקבלת החלטות, הגדלת הלגיטימציה להחלטה בקרב הציבור ועוד. היחידה להובלת תהליכי שיתוף ציבור של החברה לפיתוח מזרח ירושלים (פמ"י) נבחרה לבצע תהליכי שיתוף ציבור אשר ילוו את יישום ההחלטה. מחקר ההערכה שילווה את ביצוע ההחלטה יתמקד בבחינת עבודת היחידה, ובמסגרתו ייבחנו מתודולוגיות השיתוף, בחירת הפרויקטים המלווים בשיתוף, תהליך הפנייה לציבור והמידה שבה מצליחים תהליכים אלו להביא ללימוד רצונות הציבור וצרכיו.
שותפים