הישארו מעודכנים

  סגור

  שנתון סטטיסטי לחברה החרדית

  במה מתבטאים מאפייניה הייחודים של החברה החרדית לעומת כלל החברה?

  2016 - 2017
  |
  סוג מחקר: מחקרי נתונים

  החברה החרדית היא חברה מגוונת, מורכבת ודינמית, יחידה ומיוחדת ברבדים מסוימים ודומה לכלל החברה ברבדים אחרים. מהם פניה היום, אילו מגמות מסתמנות בה מאז תחילת שנות האלפיים, במה מתבטאים מאפייניה הייחודים לעומת כלל החברה, ובמה היא דומה לה?

  החברה החרדית בישראל גדֵלה בשנים האחרונות בקצב מהיר ועוברת שינויים מואצים, תולדה של השתלבותה הבלתי נמנעת בחברה הכללית. מעצבי מדיניות וחוקרים, ארגוני המגזר השלישי, אנשי תקשורת והציבור הרחב – כולם סקרנים ורוצים לדעת עוד על התהליכים הללו, אך כדי להשלים לעצמם את התמונה חסרים להם נתונים ומידע שיטתי מהימן ועקבי.

  "שנתון החברה החרדית בישראל" מבקש להנגיש נתונים, ולהציג את תמונת המצב של החברה החרדית והשתנותה לאורך זמן. בשנתון מוצגים נתונים אודות הדמוגרפיה החרדית, מערכת החינוך, דפוסי התעסוקה, היקף העוני, רמת החיים ואורחות החיים. השנתון הפך למקור מידע מרכזי עבור מעצבי מדיניות, חוקרים ואנשי תקשורת וכן עבור גורמים מתוך החברה החרדית. עורכת השנתון מטעם מכון ירושלים היא ד"ר מאיה חושן, חוקרת בכירה ועורכת השנתון הסטטיסטי לירושלים. השותפים מהמכון הישראלי לדמוקרטיה הם ד"ר גלעד מלאך וד"ר לי כהנר.