תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים

פרסום מס' 584

2022 | מחברים: אפרת סער, דגנית לוי, יאיר אסף-שפירא, נטע פורזיקי, ...

תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים מסמך סיכום החומש 2016-2021 'תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים' (2021-2016), פועלת מכוח החלטה 1483 של הממשלה. זוהי תוכנית החומש השלישית לפיתוחה הכל...