השכלה גבוהה בירושלים - תמונת מצב: תבחינים כמותיים

פורסם במסגרת תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר

2014 | מחברים: איתן בלואר, ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, יעל ישר...

מסמך זה מציג שורה של תבחינים (אינדיקטורים) לניטור מצב ההשכלה הגבוהה בירושלים בהתאם ליעדים שנקבעו על ידי מיזם 'עיר.אקדמיה'. נציין שמטרת מיזם 'עיר אקדמיה' היא למצב את ירושלים כעיר האקדמית המוב...