הישארו מעודכנים

  סגור

  תכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים – מערכות אינדיקטורים

  הערכת כלי מדיניות בשלושה תחומים עיקריים: תיירות, תעסוקה איכותית והשכלה גבוהה

  2016 - 2021
  |
  סוג מחקר: מחקרי הערכה

  תכנית היובל פועלת בין השנים 2021-2016, בשלושה תחומים עיקריים: תיירות, תעסוקה איכותית והשכלה גבוהה.

  תכנית 'היובל' הינה תכנית ממשלתית, אשר ממשיכה את תכניות הפיתוח של ירושלים, כפי שהוגדרו בתכנית הצמיחה ובתכנית מרום. מכון ירושלים מלווה את תכניות הפיתוח הכלכלי של ירושלים בשלושה סוגי מחקרים: מחקרי אינדיקטורים בתחומים נבחרים, מחקרי עומק אשר עוסקים בסוגיות ממוקדות, ומחקרי הערכה.

  מחקרי האינדיקטורים

  מחקרי האינדיקטורים סוקרים תבחינים רלוונטיים בתחומים שונים שנה אחר שנה בכדי לאפשר מעקב אחר התפתחויות, מגמות ושינויים שחלים בתחומים אלו לאורך שנות הפעלת התכנית הממשלתית. מטרת מערכות האינדיקטורים הינה לספק לקובעי המדיניות ולאנשי הביצוע מידע רציף מן השטח בתחומים נבחרים, בכדי לאפשר להם לאתר בצורה מושכלת מרחבים בהם נדרשת התערבות במסגרת התכנית וללמוד כיצד משפיעות התכניות השונות על השטח.

  פרסומי אינדיקטורים אחרונים נוגעים בתחומים: תעסוקה איכותית, תעסוקת חרדים ותיירות ועוד. מערכות האינדיקטורים נבנות בשיתוף פעולה עם בעלי עניין ועם אנשי הביצוע של התכנית הממשלתית, במשרד ירושלים ומורשת וברשות לפיתוח ירושלים.

  עיינו בדוחות אינדיקטורים אחרונים

  שותפים