אינדיקטורים למעקב – ביוטכנולוגיה (ביו-טק) | נתוני 2018

פרסום מס' 506

2019 | מחברים: אמיר מושקט ברקן, ימית נפתלי...

תעשיות ההיי-טק והביו-טק הן אבן שואבת לכוח אדם איכותי ומהוות נדבך חשוב ומאיץ לצמיחה הכלכלית של ירושלים. המכון זיהה את תעשיית הביו-טק מבין תחומי ההיי- טק השונים כתחום בו יש לירושלים יתרון יחסי...

השכלה גבוהה בירושלים - תמונת מצב: תבחינים כמותיים

פורסם במסגרת תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר

2014 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, איתן בלואר, ענבל דו...

מיזם 'עיר.אקדמיה' שם לו למטרה לקדם את מערכת ההשכלה הגבוהה בירושלים. קו המדיניות העיקרי הוא הגדלת כוח המשיכה של מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים בד ובד עם יצירת חוויה לימודית-סטודנטיאלית במהלך שנ...