הישארו מעודכנים
סגור

תכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים – מערכות אינדיקטורים

הערכת כלי מדיניות בשלושה תחומים עיקריים: תיירות, תעסוקה איכותית והשכלה גבוהה

2017 - 2023
|
סוג מחקר: מחקרי הערכה

תכנית היובל פועלת בין השנים 2022-2017, בשלושה תחומים עיקריים: תיירות, תעסוקה איכותית והשכלה גבוהה.

תכנית 'היובל' הינה תכנית ממשלתית, אשר ממשיכה את תכניות הפיתוח של ירושלים, כפי שהוגדרו בתכנית הצמיחה ובתכנית מרום. מכון ירושלים מלווה את תכניות הפיתוח הכלכלי של ירושלים בשלושה סוגי מחקרים: מחקרי אינדיקטורים בתחומים נבחרים, מחקרי עומק אשר עוסקים בסוגיות ממוקדות, ומחקרי הערכה.

מחקרי האינדיקטורים

מחקרי האינדיקטורים סוקרים תבחינים רלוונטיים בתחומים שונים שנה אחר שנה בכדי לאפשר מעקב אחר התפתחויות, מגמות ושינויים שחלים בתחומים אלו לאורך שנות הפעלת התכנית הממשלתית. מטרת מערכות האינדיקטורים הינה לספק לקובעי המדיניות ולאנשי הביצוע מידע רציף מן השטח בתחומים נבחרים, בכדי לאפשר להם לאתר בצורה מושכלת מרחבים בהם נדרשת התערבות במסגרת התכנית וללמוד כיצד משפיעות התכניות השונות על השטח.

בשנת 2019 יעודכנו מערכות האינדיקטורים בתחומים: תעסוקה איכותית, תעסוקת חרדים ותיירות, ותיבנה מערכת אינדיקטורים חדשה בתחום ההשכלה הגבוהה. מערכות האינדיקטורים נבנות בשיתוף פעולה עם בעלי עניין ועם אנשי הביצוע של התכנית הממשלתית, במשרד ירושלים ומורשת וברשות לפיתוח ירושלים.

פרסומים

אינדיקטורים לתעשיית ההיי־טק בירושלים | נתוני 2018

פרסום מס' 511

2019 | מחברים: אמיר מושקט ברקן, ימית נפתלי...

מטרת דו״ח זה היא להציג אינדיקטורים המאפיינים את תעשיית ההיי־טק הפועלת בירושלים. הדו"ח נותן תמונת מצב של תעשייה זו בעיר בשנת 2018, לצד מגמות מרכזיות בענף בחמש השנים האחרונות. ענף הטכנולו...

אינדיקטורים למעקב – ביוטכנולוגיה (ביו-טק) | נתוני 2018

פרסום מס' 506

2019 | מחברים: אמיר מושקט ברקן, ימית נפתלי...

תעשיות ההיי-טק והביו-טק הן אבן שואבת לכוח אדם איכותי ומהוות נדבך חשוב ומאיץ לצמיחה הכלכלית של ירושלים. המכון זיהה את תעשיית הביו-טק מבין תחומי ההיי- טק השונים כתחום בו יש לירושלים יתרון יחסי...

השכלה גבוהה בירושלים - תמונת מצב: תבחינים כמותיים

פורסם במסגרת תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר

2014 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, איתן בלואר, ענבל דו...

שותפים