ההשכלה הגבוהה בירושלים: תמונת מצב לקראת סיום תוכנית היובל

פרסום מס' 567

2021 | מחברים: עומר יניב, יאיר אסף-שפירא

ירושלים כעיר ממשל: תמונת מצב 2021

פרסום מס' 570

2021 | מחברים: אראלה חזן-גנן, ד"ר שרית בן שמחון-פלג, עומר יניב