ההשכלה הגבוהה בירושלים: תמונת מצב לקראת סיום תוכנית היובל

פרסום מספר 567

2021 | מחברים: עומר יניב, יאיר אסף-שפירא

התיירות בירושלים: תמונת מצב לקראת סיום תוכנית היובל

פרסום מספר 569

2021 | מחברים: עומר יניב

ירושלים כעיר ממשל: תמונת מצב 2021

פרסום מס' 570

2021 | מחברים: אראלה גנן, ד"ר שרית בן שמחון-פלג, עומר יניב