מאה שנות תכנון עירוני בירושלים

פרסום מס' 552

2021 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי

התמודדות שוק התעסוקה בירושלים עם אתגרי העתיד

פרסום מס' 531

2020 | מחברים: ימית נפתלי, אמיר מושקט ברקן, אבנר סעדון, נעמה שהם, יותם הכהן

ירושלים כעיר ממשל: מסמך מדיניות

פרסום מס' 500

2019 | מחברים: נדן פלדמן, ד"ר שרית בן שמחון-פלג, תמי גבריאלי, אראלה חזן-גנן, ליאור שילת