הולכים נגד הרוח – ארגונים אזרחיים בירושלים בצל עימות מתמשך

פרסום מס' 98

2004 | מחברים: נמרוד גורן...

מטרת המחקר היא להעריך את תפקיד ארגוני החברה האזרחית בירושלים בשיפור מערכת היחסים בין ישראלים לבין פלסטינים בעיר, וביצירת קיום משותף המושתת על סובלנות, הבנה הדדית והידברות. המחקר ממפּה את הפע...

חברה אזרחית בירושלים - מחקר מתודולוגי ומיפוי

פרסום מס' 488

2018 | מחברים: אראלה גנן, ד"ר מריק שטרן, ליאור רגב...

מטרת מחקר זה היא למפות ולנתח את אופייה של החברה האזרחית בירושלים. ירושלים מהווה מרכז פעילות משמעותי של מלכ״רים בישראל – פעילים בה כ-23% מכלל המלכ״רים בארץ, ובשנת 2017 היו בעיר 4,077 מל...