אסטרטגיות להתמודדות עם עוני בירושלים

פרסום מס' 110

2006 | מחברים: ג'וני גל, עידית וייס

"ממרחק תביא לחמה": עובדות חרדיות בשוק ההייטק הישראלי

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 2, תשע"ה 2015/2014 (אוגוסט 2015): 220-193

2015 | מחברים: חיה גלבוע

השכונות הערביות במזרח ירושלים: סילואן

פרסום מס' 528

2020 | מחברים: אחמד אסמר