עיר חדשה בהרי ירושלים, צור הדסה – עיר או יישוב קהילתי

פרסום מס' 76

1998 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, ישראל (לוליק) קמחי

איכות הסביבה העירונית

פרסום מס' 12 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי

גבולות השיפוט של ירושלים 1948-1993

פרסום מס' 17 - דפי רקע לקובעי מדיניות

1995 | מחברים: ד"ר אמנון רמון, אנה חזן