החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים

פרסום מס' 41

1991 | מחברים: מנחם פרידמן

עיירה בכרך: גיאוגרפיה של התבדלות והשלמה

פרסום מס' 43

1991 | מחברים: יוסף שלהב