תרבות בירושלים 2003-2004

2004 | מחברים: גיא גלילי, ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, מיכל קורח

תמורות בפעילות התרבות בסופי שבוע בירושלים

פרסום מס' 457

2015 | מחברים: עומר יניב, רות אברהם