גישה סביבתית תחבורתית לסיווג פעילות עירונית

פרסום מס' 14 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: ערן פייטלסון, אסנת ארנון, יהושע כהן, ישראל (לוליק) קמחי

הבטחת יעילותם של ממירים קטליטיים למניעת זיהום אוויר מכלי רכב ישנים בישראל

פרסום מס' 20 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: אלון טל