התמודדות עם חסמים לשלום: מסמך מדיניות

2011 | מחברים: יעקב בר סימן טוב

ירושלים במשא ומתן לשלום: עמדות ערביות

פרסום מס' 65

1995 | מחברים: מנחם קליין

הממלכה ההאשמית הירדנית ותפקידה בהסדר קבע עתידי בירושלים: היבטים משפטיים, מדיניים ומעשיים

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 8

1999 | מחברים: ראובן מרחב, רותם גלעדי