סביבה מינהל ומשפט בישראל- משרדי הממשלה,חלק ג'

פרסום מס' 21 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: אהוד חושן, ראובן לסטר

סביבה, מינהל ומשפט בישראל-המנהל המרכזי, חלק ב'

פרסום מס' 11 - המרכז למדיניות סביבתית

2004 | מחברים: אהוד חושן, ראובן לסטר

יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית - עידוד הציות וייעול האכיפה

פרסום מס' 32 - המרכז למדיניות סביבתית

2009 | מחברים: אור קרסין