ישיבות תיכוניות חרדיות: תיאור וניתוח מצב

פרסום מס' 472

2018 | מחברים: בצלאל כהן, ד"ר אליעזר היון, ד"ר בניהו טבילה, עמירם גונן

פוטנציאל הביקוש ללימודים בישיבות תיכוניות חרדיות

פרסום מס' 481

2018 | מחברים: בצלאל כהן, ד"ר אליעזר היון, עמירם גונן