ישיבות תיכוניות חרדיות: תיאור וניתוח מצב

פרסום מס' 472

2018 | מחברים: אליעזר היון, בניהו טבילה, בצלאל כהן, עמירם גונן

הקמת ישיבות תיכוניות חרדיות

2016 | מחברים: אליעזר היון, בצלאל כהן, יועד שחר, ימית נפתלי, מאיר קראוס, עמירם גונן