איכות הסביבה במסורת היהודית-עולם בר קיימא

פרסום מס' 4 - המרכז למדיניות סביבתית

2002 | מחברים: מנפרד גרסטנפלד

המאבק בכביש חוצה ישראל- תיעוד מאבק סביבתי

פרסום מס' 18 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: מיכל מייזליש

מיני צמחים פולשניים בשטחים מוגנים ופתוחים באזור המרכז

פרסום מס' 15 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: ז'אן-מרק דופור-דרור