יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית - עידוד הציות וייעול האכיפה

פרסום מס' 32 - המרכז למדיניות סביבתית

2009 | מחברים: אור קרסין

סביבה ומדיניות - קובץ מחקרים

פרסום מס' 3 - המרכז למדיניות סביבתית

2002