פארקים ואזורי נופש מטרופוליניים- עיקרי הדברים, המלצות ליישום ומדריך למתכנן

פרסום מס' 416

2011

מטרתו של מחקר זה היא לקדם את התכנון והמימוש של פארקים ואזורים מטרופוליניים בישראל. לצורך כך נעשה בירור של הסוגיות העקרוניות ויישום הממצאים והמסקנות במספר שטחים שהוגדרו כמיועדים לפארקים או לא...

פארקים ואזורי נופש מטרופוליניים - כרך ראשון: מבואות

פרסום מס' 413

2011

מטרתו של מחקר זה היא לקדם את התכנון והמימוש של פארקים ואזורים מטרופוליניים בישראל. לצורך כך נעשה בירור של הסוגיות העקרוניות ויישום הממצאים והמסקנות במספר שטחים שהוגדרו כמיועדים לפארקים או לא...

פארקים ואזורי נופש מטרופוליניים - כרך שני: מקרי בוחן

פרסום מס' 416

2011 | מחברים: איריס האן...

מטרתו של מחקר זה היא לקדם את התכנון והמימוש של פארקים ואזורים מטרופוליניים בישראל. לצורך כך נעשה בירור של הסוגיות העקרוניות ויישום הממצאים והמסקנות במספר שטחים שהוגדרו כמיועדים לפארקים או לא...

הנחל והעיר: הילכו השניים יחדיו?

2011 | מחברים: יערה רוזנר, מוטי קפלן...

מצבם של נחלי ישראל, במרחב הפתוח ובתחומי העיר, הידרדר במשך השנים. משאב טבע זה, שהוא מתצורות הנוף הייחודיות לארץ, הפך למטרד סביבתי – נתיב להזרמת שפכים ולהשלכת פסולת. המשרד להגנת הסביבה, הגופים...

נוף כפרי פתוח מציאות ודימוי – תפיסת המרחב הכפרי באזור המרכז בעיני הציבור

פרסום מס' 23 - המרכז למדיניות סביבתית

2007 | מחברים: לריסה פליישמן, ערן פייטלסון...

מטרת מחקר זה היא לזהות ולאפיין את התוכן והמהות של הנוף הכפרי הפתוח על פי דעות של קבוצות אוכלוסייה שונות. בנוסף לכך, המחקר בא לזהות את הביקושים לפעילות פנאי ונופש באזורים הכפריים במרכז. ...

מערכת לטיפול בשפכים ושימוש חוזר בקולחים בחקלאות המקומית במגזר הכפרי הערבי

פרסום מס' 25 - המרכז למדיניות סביבתית

2007 | מחברים: עיסאם סבאח, עבדאללה ריאן...

המטרה הכללית של מחקר זה היא לפתח מודל מקיף לפתרון בעיית הטיפול בשפכים והשימוש החוזר בחקלאות המקומית באזורים הכפריים (הערביים) בישראל, פתרון שיהיה שימושי גם באזורים אחרים במזרח התיכון. המטרות...

כרייה תת קרקעית של אגרגטים למשק הבנייה והסלילה

פרסום מס' 27 - המרכז למדיניות סביבתית

2007 | מחברים: דוד סלוטקי, עמוס ביין, עמיר אידלמן, רן חקלאי...

תוכנית המתאר הארצית לאתרי כרייה וחציבה, תמ"א 14, אשר נועדה לספק את הביקושים עד לשנת 2020, אושרה במלואה בשנת 2002 וזאת לאחר מהלכים שנמשכו כמעט 30 שנה. איתור ופיתוח מחצבות חדשות בתוך המרק...

איכות הסביבה העירונית

פרסום מס' 12 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי...

מדינת ישראל היא מהמדינות המעוירות והצפופות ביותר בעולם. יותר מ- 90% ‏מתושביה מתגוררים ביישובים עירוניים. אף שתהליכי הציפוף עשויים לסייע למאמצים לשימור השטחים הפתוחים שמחוץ לערים, הם עלולים, ...