הנחל והעיר: הילכו השניים יחדיו?

2011 | מחברים: יערה רוזנר, מוטי קפלן...

מצבם של נחלי ישראל, במרחב הפתוח ובתחומי העיר, הידרדר במשך השנים. משאב טבע זה, שהוא מתצורות הנוף הייחודיות לארץ, הפך למטרד סביבתי – נתיב להזרמת שפכים ולהשלכת פסולת. המשרד להגנת הסביבה, הגופים...

פארקים ואזורי נופש מטרופוליניים - כרך ראשון: מבואות

פרסום מס' 413

2011

מטרתו של מחקר זה היא לקדם את התכנון והמימוש של פארקים ואזורים מטרופוליניים בישראל. לצורך כך נעשה בירור של הסוגיות העקרוניות ויישום הממצאים והמסקנות במספר שטחים שהוגדרו כמיועדים לפארקים או לא...

פארקים ואזורי נופש מטרופוליניים- עיקרי הדברים, המלצות ליישום ומדריך למתכנן

פרסום מס' 416

2011

מטרתו של מחקר זה היא לקדם את התכנון והמימוש של פארקים ואזורים מטרופוליניים בישראל. לצורך כך נעשה בירור של הסוגיות העקרוניות ויישום הממצאים והמסקנות במספר שטחים שהוגדרו כמיועדים לפארקים או לא...

מיני צמחים פולשים בשטחים טבעיים בישראל: תפוצה, שלבי הפלישה, רמות איום אקולוגי והצעות סדר קדימויות לטיפול

פרסום מס' 33 - המרכז למדיניות סביבתית

2009 | מחברים: ז'אן-מרק דופור-דרור...

המחקר בוחן את סוגיית הצמחים הזרים הפולשים בשטחים טבעיים וטבעיים למחצה בישראל. מחקרים קודמים על מיני צמחים זרים בישראל התמקדו בעיקר בשטחים חקלאיים ואילו דיווחים בוטניים על צמחים זרים הסתפקו ב...

כרייה תת קרקעית של אגרגטים למשק הבנייה והסלילה

פרסום מס' 27 - המרכז למדיניות סביבתית

2007 | מחברים: דוד סלוטקי, עמוס ביין, עמיר אידלמן, רן חקלאי...

תוכנית המתאר הארצית לאתרי כרייה וחציבה, תמ"א 14, אשר נועדה לספק את הביקושים עד לשנת 2020, אושרה במלואה בשנת 2002 וזאת לאחר מהלכים שנמשכו כמעט 30 שנה. איתור ופיתוח מחצבות חדשות בתוך המרק...

מערכת לטיפול בשפכים ושימוש חוזר בקולחים בחקלאות המקומית במגזר הכפרי הערבי

פרסום מס' 25 - המרכז למדיניות סביבתית

2007 | מחברים: עבדאללה ריאן, עיסאם סבאח...

המטרה הכללית של מחקר זה היא לפתח מודל מקיף לפתרון בעיית הטיפול בשפכים והשימוש החוזר בחקלאות המקומית באזורים הכפריים (הערביים) בישראל, פתרון שיהיה שימושי גם באזורים אחרים במזרח התיכון. המטרות...

נוף כפרי פתוח מציאות ודימוי – תפיסת המרחב הכפרי באזור המרכז בעיני הציבור

פרסום מס' 23 - המרכז למדיניות סביבתית

2007 | מחברים: לריסה פליישמן, ערן פייטלסון...

מטרת מחקר זה היא לזהות ולאפיין את התוכן והמהות של הנוף הכפרי הפתוח על פי דעות של קבוצות אוכלוסייה שונות. בנוסף לכך, המחקר בא לזהות את הביקושים לפעילות פנאי ונופש באזורים הכפריים במרכז. ...

תפקיד הקו האדום בשמירה על מפלסים גבוהים בכנרת

פרסום מס' 17 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: איתי פישהנדלר, ערן פייטלסון, צפריר גזית...

הכלי העיקרי בו נעשה שימוש כדי למנוע את ירידת מפלסי הכינרת הוא מנגנון הקווים-אדומים. הקו האדום סימן את מפלס המינימום לתפעול הכינרת ושימש כתמרור אזהרה לתנאי משבר המחייבים הערכה מחדש של מערכת נ...