אינדיקטורים לחברה החרדית בירושלים, 2019

פרסום מס' 534

2020 | מחברים: עומר יניב, יאיר אסף-שפירא

דרכי התמודדות של נשים חרדיות עם שינויים המתחוללים בחברתן בתחומי ההשכלה, התעסוקה והפנאי

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 3, תשע"ו 2016/2015 (דצמבר 2015): 55-26

2015 | מחברים: בלה ליוש

התמודדות ההנהגה הרבנית עם תהליכי רכישת השכלה אקדמית בחברה החרדית בישראל

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ה 2015/2014 (דצמבר 2014): 59-44

2014 | מחברים: תהילה קלעג'י