ישיבות תיכוניות חרדיות: תיאור וניתוח מצב

פרסום מס' 472

2018 | מחברים: בצלאל כהן, ד"ר אליעזר היון, ד"ר בניהו טבילה, עמירם גונן

הקמת ישיבות תיכוניות חרדיות

2016 | מחברים: בצלאל כהן, ד"ר אליעזר היון, יועד שחר, ימית נפתלי, מאיר קראוס, עמירם גונן

יציאה לעבודה בקרב בני ישיבות חרדים: הסיבות, החששות ממנה והתפיסות כלפיה

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ד 2014/2013 (יולי 2014): 65-42

2014 | מחברים: ד"ר יצחק טרכטינגוט