סגור

ליאנא נביל

עוזרת מחקר ואחראית על קשרי קהילה במזרח ירושלים

ליאנא נביל

עוזרת מחקר ואחראית על קשרי קהילה במזרח ירושלים

ליאנא נביל הצטרפה למכון כעוזרת מחקר בצוות חברה ואוכלוסיות ואחראית על קשרי קהילה של המכון במזרח ירושלים. לליאנא יש ניסיון רב בעבודה קהילתית במזרח ירושלים, אותו היא רותמת לטובת תהליכי שיתוף ציבור שהמכון מוביל כחלק מבניית החלטה 3791.

לפני שהצטרפה למכון, ליאנא ניהלה תוכניות בנושאי קיימות וקהילה, והקמת תשתית מנהיגות והנחייה סביבתית במזרח ירושלים, מטעם עיריית ירושלים והמשרד להגנת הסביבה בהמשך להחלטת ממשלה 2684. ליאנא עבדה למעלה מעשור בפיתוח קהילתי וניהול תרבות בחברה הערבית, לרבות הנחיית ותיווך קבוצות. היא היוותה גורם מרכזי בפיתוח ויישום תוכניות פיתוח קהילתיות ותרבותיות וליוותה יוזמות חברתיות במזרח ירושלים. לליאנא ניסיון רב בעבודה עם גורמי ממשל, אנשי מפתח וניסיון עם תהליכי השפעה רוחביים וארוכי טווח. 

ליאנא היא המייסדת של עמותת קייאני להעצמה אישית וחברתית וקיימות לאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים.

ליאנא בעלת תואר ראשון בחינוך מאוניברסיטת בית לחם ותואר שני כיועצת ארגונית במוסדות חינוכית ועסקים מהקריה האקדמית אונו. כמו כן היא בעלת הסמכה להנחיית קבוצות מטעם מרכז ציפורי.

תחומי התמחות

  • אוכלוסייה וחברה
  • חברה וקהילה
  • מזרח ירושלים
  • פיתוח שותפויות