סגור

מאיה פרלברג

רכזת תכנית העמיתים הגלובליים

מאיה פרלברג

רכזת תכנית העמיתים הגלובליים

מאיה מרכזת את תחום הפעילות של העמיתים הגלובליים במרכז מילקן לחדשנות שבמכון ירושלים למחקרי מדיניות. כרכזת התכנית, מאיה דואגת לרווחת העמיתים הגלובליים. בעלת תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית ועובדת בעיריית ירושלים בשירות הפסיכולוגי חינוכי.