תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    אודות   הישגים
אודות
אודות המכון
הישגים
תכנית עבודה
הדו"ח השנתי
אולם טדי קולק
מפת הגעה
שקיפות
ההיסטוריה שלנו
צור קשר
הישגים


מכון ירושלים למחקרי מדיניות שואף לתרום להעשרת תהליכי החשיבה והתכנון ולהשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות ועל עיצוב המדיניות בישראל בתחומי המחקר בהם הוא עוסק. במהלך שנות פעילותו זכה המכון בהישגים רבים, תוך השפעה על תהליכי קבלת ההחלטות ובקביעת סדר היום במגוון נושאים. חוקרי המכון זכו אף הם בפרסים חשובים.
 
הישגים מצטברים
 
1. יצירת מאגר הנתונים המקיף והמהימן ביותר על ירושלים ועדכונו באופן שוטף. פיתוח תחומי מחקר ושיח מקצועי בהתייחס לירושלים. מאגר הנתונים בא לידי ביטוי בהוצאת השנתון הסטטיסטי לירושלים אשר  יוצא לאור החל משנת 1983. השנתון משמש כלי עזר חשוב בקרב קובעי המדיניות, המתכננים במגזר הממלכתי, העירוני, והפרטי, חוקרים ותלמידים המתעניינים בנושא ירושלים, אמצעי התקשורת, נציגויות זרות בישראל ושגרירויות ישראל בחוץ לארץ. 
 
2. כתובת מקצועית למקבלי החלטות ולבעלי עניין באשר לנתונים, למגמות ולתכנון בעיר ירושלים. חוקרי המכון שותפים להכנת תוכניות מתאר סטטוטוריות ותוכניות אב, שותפים בועדות היגוי ובצוותי חשיבה, ועוסקים בייעוץ למתכננים ולקובעי מדיניות.
 
3. כתובת מקצועית למקבלי החלטות באשר לניהול הסכסוך ולהסדרים אפשריים בירושלים. מחקרי המכון עוסקים בניתוח לעומק של הכשלים בתהליך, שופכים אור על הדרכים להוריד את גובה להבות הסכסוך ואף הציעו חלופות אפשריות לפתרון הסכסוך תוך שמירה על האינטרסים הישראלים המרכזיים.
 
4. כתובת מקצועית למקבלי החלטות ולבעלי עניין בהתייחס למדיניות סביבתית. המרכז למדיניות סביבתית הפועל במכון ירושלים משנת 2000 מבצע מחקרים, מפעיל צוותי-חשיבה, מפיץ רעיונות וידע בקרב קובעי מדיניות, ומסייע בנתונים והמלצות ליישומם של המחקרים. מסמכי מדיניות של המרכז אומצו על ידי ממשלת ישראל.

5. המכון הוציא לאור כ- 400 פרסומים מאז הקמתו.
 
השפעות בולטות על עיצוב מדיניות

1. מחקרים על פתרונות אפשריים בירושלים - השתתפות מומחי המכון במנהלת השלום של ממשלת ישראל בשנים 1999-2000 והכנת החלופות להסדרים בירושלים לוועידת קמפ-דייויד בשנת 2000.

2. הכנת תכנית המתאר המחוזית לאזור ירושלים – מעמד סטטוטורי. חוקרי המכון היו שותפים להכנת תוכנית המתאר החדשה למחוז ירושלים המסדירה את מכלול ההיבטים הקשורים לתכנון ולבנייה בתחום המחוז.
 
3. מסמך מדיניות לאגן ים המלח – החלטת ממשלה שאימצה את עקרונות מסמך המדיניות שהוכן במרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים, המליצה בין השאר על הכנת תכנית מתאר ארצית לחופי ים המלח – תמ"א  13 שכיום בביצוע.
 
4. מסמך מדיניות בנושא התמוטטות המצוק החופי – ממשלת ישראל החליטה על אימוץ עקרונות מסמך המדיניות בנושא ועל הקמת צוות בין- משרדי לבחינת יישום עקרונות המסמך. המסמך הוכן במסגרת מחקרי המרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים לחקר ישראל בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד רוה"מ.

5. מחקר לקידום תחום הביוטכנולוגיה בירושלים – מסקנות מחקר שנערך במכון אומצו על ידי הרשות לפיתוח ירושלים וכתוצאה הוקמו חממה ופארק תעשיות ביו-טכנולוגיות בעיר.

6. חדשנות בתעשייה המסורתית (פרויקט "ניצוץ") – מסקנות מחקר שהוכן במכון אומצו על ידי משרד התמ"ת והובילו להקמת תוכנית שמטרתה לסייע למפעלי תעשייה ולחברות שירותים להגדיל מכירות ורווחים באמצעות חדשנות ויצירתיות. בפרויקט השתתפו מאות מפעלים.

7. חרדים לעתידם – עידוד חרדים לרכוש השכלה גבוהה. מחקר שהוכן במכון בחן את עמדותיו של הציבור החרדי ביחס לרכישת השכלה אקדמית וזיהה את החסמים המרכזיים העומדים בפני צעירים חרדים בהשתלבות במסלולים אקדמיים שונים. בעקבות המחקר הוקמה קרן ממשלתית לעידוד חרדים להשתתפות בהשכלה גבוהה.
 
8. מיזם "עיר.אקדמיה" – מיזם זה מופעל על ידי הרשות לפיתוח ירושלים בשותפות עם המוסדות להשכלה גבוהה בירושלים, עיריית ירושלים וממשלת ישראל, נולד כתוצאה ממסקנות מחקר שבוצע במכון אשר זיהה את תחום ההשכלה הגבוהה כבעל פוטנציאל להוות מנוע צמיחה לירושלים. המיזם נועד להנגיש את העיר ירושלים ואת מגוון מוסדות הלימוד המעולים שבה לציבור הסטודנטים ובמסגרתו הוקם פורום מוסדות ההשכלה הגבוהה הפועל במשותף לקידום העיר.
 
פרסים בולטים
 
פרס מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים הוענק לצוות החשיבה של המכון על עבודתם בנושא "הסדרי קבע בירושלים".
 
פרס ישראל הוענק לפרופ' רות לפידות על תרומתה הענפה בחקר המשפט.
 
פרס יצחק שדה הוענק לפרופ' בר- סימן טוב, עבור הספר הטוב ביותר על מחקריים צבאיים.
 
פרס יקיר ירושלים, הוענק לישראל קימחי, על תרומתו הגדולה להתפתחות הבנייה ולמדיניות השימור והפיתוח בירושלים.

פרס יקיר ירושלים, הוענק לאורה אחימאיר, על פעילותה הציבורית במחקר ובאקדמיה ותרומתה הגדולה לעיר.

חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS