תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ג' - אוכלוסייה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ג' - אוכלוסייה

לוחות
ג/1אוכלוסיית ישראל וירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2015-1922
ג/2אוכלוסיית ישראל, ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה, 2015-1972
ג/3גידול שנתי של האוכלוסייה בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2015-1978
ג/4אוכלוסייה וגידול אוכלוסייה בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2015-1967
ג/5אוכלוסיית ירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה, רובע ותת-רובע, 2015
ג/6מקורות גידול האוכלוסייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו, בחיפה וביישובים נבחרים, לפי קבוצות אוכלוסייה, 2015
ג/7מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים, 2015-1985
ג/8מרכיבי גידול האוכלוסייה בירושלים, לפי רובע ותת רובע, 2015
ג/8 מרכיבי גידול האוכלוסייה בירושלים, לפי רובע, תת רובע ואזור סטטיסטי, 2015
ג/9אוכלוסייה בישראל ובירושלים, לפי דת 2015-1988
ג/10אוכלוסיית ירושלים, לפי גיל, דת ופריסה גאוגרפית, 2015
ג/11אוכלוסיית ישראל, ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה, לפי גיל, 2015
ג/12אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה וגיל, 2015-1997
ג/13אוכלוסיית ירושלים, לפי מגדר, גיל דת וקבוצת אוכלוסייה, 2015
ג/14אוכלוסיית ירושלים, לפי גיל, רובע, תת רובע ואזור סטטיסטי, 2015
ג/15אוכלוסיית בני 20 ומעלה בישראל, בירושלים, בתל אביב- יפו ובחיפה, לפי מצב משפחתי וגיל, 2014
ג/16אוכלוסיית בני 15 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי, גיל, מגדר וקבוצת אוכלוסייה, 2014
ג/17משקי בית בישראל, בירושלים, בתל אביב- יפו ובחיפה, לפי גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה של ראש משק הבית, 2015
ג/18משקי בית בישראל ובירושלים, לפי גודל משק בית, קבוצת אוכלוסייה של ראש משק הבית ואופי הזהות הדתית של משק הבית, 2015
ג/19האוכלוסייה היהודית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, בגיל 20 ומעלה, לפי אופי הזהות הדתית, 2008-2006 - 2015-2013
ג/20אוכלוסיית ירושלים לפי רמת הומוגניות חרדית, רובע, תת רובע ואזור סטטיסטי  2015
ג/21אוכלוסייה בישראל ובירושלים בגילאי 15 ומעלה, לפי סוג בית הספר האחרון בו למדו, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2015
ג/22אוכלוסייה בישראל ובירושלים בגילאי 15 ומעלה, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2015
ג/23יישובים, אוכלוסייה וצפיפות לקמ"ר, לפי מטרופולין, טבעות וגזרות, 2015
ג/24אוכלוסייה במטרופולינים לפי גיל, מטרופולין, טבעות וגזרות, 2015
ג/25אוכלוסיית ירושלים ורשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי גיל, 2015
ג/26מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2015תרשימים
ג/1אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2015-1922
ג/2אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה (אחוזים), 2015-1922
ג/3אחוז גידול שנתי של האוכלוסייה בישראל בירושלים, 2015-2009
ג/4גידול אוכלוסייה שנתי ממוצע בירושלים, לפי תקופה וקבוצת אוכלוסייה, 2015-1967
ג/5אוכלוסייה בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2015
ג/6מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים, בתל אביב - יפו, בחיפה ובראשון לציון, 2015
ג/7אוכלוסיית ירושלים, לפי דת ופריסה גאוגרפית, 2015
ג/8מבנה גילים בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2015
ג/9מבנה גילים בישראל ובירושלים, 2015
ג/10מבנה גילים בתל אביב-יפו ובחיפה, 2015
ג/11גברים יהודים ואחרים בני 15 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי וגיל, 2014
ג/12
גברים ערבים בני 15 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי וגיל, 2014
ג/13נשים יהודיות ואחרות בנות 15 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי וגיל, 2014
ג/14נשים ערביות בנות 15 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי וגיל, 2014
ג/15ממוצע נפשות למשק בית בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה,
לפי קבוצת אוכלוסייה של ראש משק הבית, 2015
ג/16משקי בית בירושלים, לפי גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה של ראש משק הבית, 2015
ג/17משקי בית בישראל ובירושלים בהם ראש משק הבית יהודי, לפי גודל משק הבית, 2015
ג/18משקי בית בישראל ובירושלים בהם ראש משק הבית ערבי, לפי גודל משק בית, 2015
ג/19האוכלוסייה היהודית בירושלים, בגיל 20 ומעלה, לפי אופי הזהות הדתית, 2008-2006 – 2015-2013
ג/20האוכלוסייה היהודית בגיל 20 ומעלה, בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה,
לפי אופי הזהות הדתית, 2015-2013
ג/21אוכלוסייה לפי מטרופולין וטבעות, 2015
ג/22אחוז גידול שנתי, לפי מטרופולין, טבעות וגזרות, 2015
ג/23אחוז הילדים בני 14-0 בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2015
ג/24אחוז בני 65+ בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2015
ג/25שיעור מאזן הגירה בין-יישובית בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2015
ג/26אחוז גידול שנתי של האוכלוסייה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2015
ג/27אחוז הילדים בני 14-0 במטרופולינים, לפי טבעות וגזרות, 2015
ג/28אחוז בני 65+ במטרופולינים, לפי טבעות וגזרות, 2015


חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS