תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ז' - תעסוקה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ז' - תעסוקה
 
לוחות
ז/1 בני 15 ומעלה, ובני 64-25 (גילאי העבודה העיקריים) בישראל ובירושלים, לפי תכונות כוח העבודה, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2015
ז/2 בני 15 ומעלה, ובני 64-25 (גילאי העבודה העיקריים) בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי תכונות כוח העבודה ומגדר, 2015
ז/3 אוכלוסייה בגילאי 15 ומעלה בירושלים, לפי תכונות כוח העבודה, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2015
ז/4 השתתפות בכוח העבודה בקרב אוכלוסייה בגילאי 15 ומעלה בירושלים, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2015
ז/5 בני 15 ומעלה בירושלים לפי תכונות כוח העבודה, קבוצת אוכלוסייה, ואופי הזהות הדתית, 2015
ז/5 בני 64-25 (גילאי העבודה העיקריים) בירושלים לפי תכונות כוח העבודה, קבוצת אוכלוסייה ואופי הזהות הדתית, 2015
ז/6 מועסקים העובדים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי ענף כלכלי, 2015
ז/7 מועסקים העובדים בירושלים, לפי ענף כלכלי, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2015
ז/8 מועסקים העובדים בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי משלח יד, 2015
ז/9 מועסקים העובדים בירושלים, לפי משלח יד, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2015
ז/10 אוכלוסייה בירושלים בגילאי 64-25 (גילאי העבודה העיקריים), לפי תכונות כוח העבודה, התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2015
ז/11 אוכלוסייה בירושלים בגילאי 64-25 (גילאי העבודה העיקריים), לפי תכונות כוח העבודה, סוג בית הספר האחרון בו למדו, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2015
ז/12 מועסקים בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה לפי יישוב מגורים, יישוב עבודה ומגדר, 2015
ז/13 מועסקים בישראל ובירושלים, לפי יישוב מגורים, יישוב עבודה וקבוצת אוכלוסייה, 2015
ז/14 מועסקים בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי מחוז מגורים, יישוב עבודה ומגדר, 2015
ז/15 מועסקים תושבי ישראל, ירושלים, תל אביב – יפו וחיפה, לפי מחוז עבודה, יישוב מגורים ומגדר, 2015
ז/16 משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק הבית, לפי מספר מפרנסים ומספר ילדים במשק הבית, בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015
ז/17 משקי בית, לפי תכונות כח העבודה של בני משק הבית, בישראל ובערים המונות מעל 100,000 תושבים, 2015

ז/18 אוכלוסיית בני 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה ומגדר, במטרופולין ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, 2015
ז/19 מועסקים בישראל, במטרופולין ירושלים ובמטרופולין תל אביב לפי אזור עבודה, אזור מגורים וענפים כלכליים, 2015

תרשימים
ז/1 בני 64-25 בירושלים, לפי שיעור השתתפות בכוח העבודה, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2015
ז/2 בני 64-25 בישראל ובירושלים, לפי שיעור השתתפות בכוח העבודה וקבוצת אוכלוסייה, 2015
ז/3 בני 64-25 בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי שיעור השתתפות בכוח העבודה, 2015
ז/4 בני 15+ בכח העבודה בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015
ז/5 יהודים תושבי ירושלים בכוח העבודה, לפי גיל ומגדר, 2015
ז/6 ערבים תושבי ירושלים בכוח העבודה, לפי גיל ומגדר, 2015
ז/7 שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב יהודים תושבי ירושלים, לפי גיל ומגדר, 2015
ז/8 שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב ערבים תושבי ירושלים, לפי גיל ומגדר, 2015
ז/9 שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב יהודים תושבי ירושלים בני 64-25, לפי אופי הזהות הדתית ומגדר, 2015
ז/10 מועסקים העובדים בישראל ובירושלים, לפי ענף כלכלי, 2015 ענפים עיקריים
ז/11 מועסקים העובדים בירושלים, לפי ענף כלכלי ומגדר, 2015 ענפים עיקריים
ז/12 מועסקים העובדים בירושלים, לפי משלח יד וקבוצת אוכלוסייה, 2015
ז/13 מועסקים העובדים בירושלים ובתל אביב-יפו, לפי משלח יד, 2015
ז/14 שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב תושבי ירושלים בני 64-25, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, 2015
ז/15 שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב תושבי ירושלים בני 64-25, לפי סוג בית הספר האחרון בו למדו ומגדר, 2015
ז/16 אוכלוסיית בני 15 ומעלה בכוח העבודה במטרופולין ירושלים, לפי מגדר, 2015
ז/17 תושבי המטרופולינים, משתתפים בכוח העבודה, לפי מגדר, 2015

חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS