תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ט' - בינוי ודיור
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ט' - בינוי ודיור


לוחות
התחלות וגמר בנייה

ט/1שטח התחלות בנייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016-1980
ט/2שטח גמר בנייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016-1980
ט/3בניינים ודירות ומשך זמן בנייה ממוצע לבנייתם, בישראל ובירושלים, 2014-1985
ט/4שטח התחלות בנייה בירושלים, לפי ייעוד, 2016-1980
ט/5שטח גמר בנייה בירושלים, לפי ייעוד, 2016-1980
ט/6התחלות בנייה של דירות בירושלים, לפי גודל דירה, 2016-1980
ט/7גמר בנייה של דירות בירושלים, לפי גודל דירה, 2016-1980
ט/8התחלות וגמר בנייה בירושלים, לפי תת-רובע ומספר דירות, 2016-2013
ט/9התחלות בנייה של בנינים למגורים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מספר קומות בבניין, 2016-1995
ט/10דירות ושטח דירות לפי התחלות בנייה, גמר בנייה ומספר דירות קיים, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2015
מכירת דירות
ט/11דירות חדשות למכירה ודירות חדשות שנמכרו בבניה פרטית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016-2005
ט/12מכירת דירות שנבנו ביוזמה ציבורית בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2015-1999
שטחי דירות ונכסים

תרשימים
 ט/1שטח התחלות בנייה למגורים בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015/16-1990/91
 ט/2שטח גמר בנייה למגורים בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015/16-1990/91
 ט/3שטח התחלות בנייה לא למגורים בירושלים, 2012/16-2000/04
 ט/4שטח גמר בנייה לא למגורים בירושלים, 2012/16-2000/04
 ט/5גמר בנייה של דירות בירושלים, לפי מספר חדרים בדירה, 2016-2014
 ט/6התחלות בנייה של דירות בירושלים לפי מספר קומות בבניין, 2016
 ט/7התחלות בנייה של דירות בבניינים בני 8+ קומות כאחוז מהתחלות הבנייה, בערים נבחרות, 2016
 ט/8מחירים ממוצעים של דירות בנות 3-2.5 חדרים בבעלות פרטית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016-1990
 ט/9מחירים ממוצעים של דירות בנות 4-3.5 חדרים בבעלות פרטית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016-1998
ט/10מחירים ממוצעים של שכר דירה חופשי לדירות בנות 3-2.5 חדרים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016-1998
 ט/11מחירים ממוצעים של שכר דירה חופשי לדירות בנות 4-3.5 חדרים בישראל, בירושלים, בתל אביב -יפו ובחיפה, 2016-1998
ט/12מאפיינים של רוכשי דירות בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016
ט/13דירות למגורים בירושלים, לפי שטח דירה, 2016
ט/14נכסים לא למגורים בירושלים, לפי שטח דירה, 2016


פרקי השנתון הסטטיסטי לירושלים 2017:
 חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS