תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק י"ב - חינוך ותרבות
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק י"ב - חינוך ותרבות

לוחות
חינוך
יב/1כיתות ותלמידים במערכת החינוך בירושלים, תשע"ו
יב/2תלמידים במערכת החינוך בירושלים, לפי מגזר, תשס"ג-תשע"ו
יב/3תלמידים במערכת החינוך בירושלים, לפי כיתה, תשע"ו
יב/4מעונות יום בירושלים,בארגונים מפעילים נבחרים, תשמ"ג-תשע"ו
יב/5כיתות וילדים בגני קדם-חובה בירושלים, בחינוך העברי, לפי זרם חינוך, תשנ"ב-תשע"ו
יב/6כיתות וילדים בגני חובה בירושלים, בחינוך העברי, לפי זרם חינוך, תשנ"ב-תשע"ו
יב/7כיתות ותלמידים בבתי ספר יסודיים בירושלים, בחינוך העברי, לפי מגזר, תשמ"ז-תשע"ו
יב/8תלמידים בבתי ספר על-יסודיים בירושלים, בחינוך העברי, לפי מגזר, תשס"ב-תשע"ו
יב/9כיתות ותלמידים במערכת החינוך הערבי בירושלים, תשמ"ט-תשע"ו
יב/10כיתות ותלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד בירושלים, לפי מגזר, תשנ"ז-תשע"ו
יב/11בינוי כיתות חדשות במערכת החינוך בירושלים, לפי מגזר ושנת תקציב, 2016-1989
יב/12זכאות לתעודת בגרות בישראל ובירושלים, לפי מגזר, תשע"ה
יב/13תלמידים בכיתות י"ב, ניגשים לבחינות בגרות וזכאים לתעודת בגרות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגזר, תשע"ה
יב/14בתי ספר, כיתות, תלמידים וממוצע תלמידים לכיתה, בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, תשע"ה
יב/15בתי ספר, כיתות, תלמידים וממוצע תלמידים לכיתה, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, תשע"ה
יב/15
בתי ספר, כיתות, תלמידים וממוצע תלמידים לכיתה, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, תשע"ד
יב/16תלמידים בכיתות י"ב בחינוך העברי, ניגשים לבחינות בגרות וזכאים לתעודת בגרות בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, תשע"ה
השכלה גבוהה
יב/17הרשמות לתואר ראשון לאוניברסיטאות בישראל ותוצאותיהן, לפי מוסד, תש"ם-תשע"ו
יב/18מועמדים לתואר ראשון לאוניברסיטאות בישראל לפי מוסד, תוצאת הרשמה וקבוצת אוכלוסייה, תשע"ו
יב/19סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ובאוניברסיטה העברית בירושלים, לפי תחום לימודים, תשס"א-תשע"ו
יב/20סטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי תואר ומוסד, תש"ל-תשע"ו
יב/21סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ובאוניברסיטה העברית בירושלים, לפי תואר - אחוזי גידול, תש"ן-תשע"ו
יב/22סטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי מוסד ומגדר, תשע"ו
יב/22סטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי מוסד ומגדר, תשע"ה
יב/23סטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי מוסד, תואר וקבוצת אוכלוסייה, תשע"ו
יב/23
סטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי מוסד, תואר וקבוצת אוכלוסייה, תשע"ה
יב/24סטודנטים בישראל ובירושלים, לפי מוסד ותואר, תשע"ו
יב/24סטודנטים בישראל ובירושלים, לפי מוסד ותואר, תשע"ה
יב/25סטודנטים בישראל ובירושלים, לפי מוסד וקבוצת אוכלוסייה, תשע"ו
יב/26מקבלי תארים מן האוניברסיטאות בישראל ומן האוניברסיטה העברית בירושלים, לפי תואר, תש"ט-תשע"ה
יב/27מקבלי תארים בישראל ובירושלים, לפי מוסד ותואר, תשע"ה
תרבות
תרשימים
 יב/1תלמידים בבתי ספר בירושלים לפי מגזר, תשס"א-תשע"ו
 יב/2
 יב/3
 יב/4אחוז תלמידים במוסדות חינוך בירושלים לפי דרג חינוך ומגזר, תשע"ו
 יב/5תלמידים בחינוך היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי בירושלים, תשס"ב-תשע"ו
 יב/6תלמידים בחינוך העל יסודי הממלכתי והממלכתי-דתי, בירושלים, תשס"ב-תשע"ו
 יב/7תלמידים בבתי ספר בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, תשע"ה
 יב/8הרשמות לאוניברסיטאות ותוצאותיהן, תשע"ו
 יב/9הרשמות לאוניברסיטה העברית ותוצאותיהן, תש"ם-תשע"ו
יב/10נרשמים שהתקבלו לאוניברסיטאות ואינם לומדים, כאחוז מכלל המתקבלים, תשע"ו
יב/11סטודנטים באוניברסיטאות, לפי תואר, תשע"ו
יב/12סטודנטים באוניברסיטה העברית, כאחוז מכלל הסטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי תואר, תש"ל-תשע"ו
יב/13סטודנטים במכללות אקדמיות בירושלים, לפי מוסד, תשע"ו
יב/14מקבלי תארים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, לפי תואר, תשנ"ה-תשע"ה
יב/15מבקרים במוזאונים נבחרים בירושלים, 2016-2005
יב/16


פרקי השנתון הסטטיסטי לירושלים 2017:
 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS