תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק א שטח
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
פרק א שטח
פרק ב אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג אוכלוסייה
פרק ד תנועה טבעית
פרק ה הגירה ועלייה
פרק ו רווחה ורמת חיים
פרק ז תעסוקה
פרק ח עסקים ותעשייה
פרק ט בינוי ודיור
פרק י תחבורה ותשתיות
פרק י"א תיירות
פרק י"ב חינוך ותרבות
פרק י"ג בריאות
פרק י"ד סדר ציבורי
פרק ט"ו הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק א שטח


http://jiis.org/.upload/icon.gif מבוא   

לוחות

א/1

שטח השיפוט של ירושלים, 1952- 2018

א/2

שטח שיפוט, מעמד מוניציפאלי ומיקום גיאוגרפי בירושלים, בערים שמונות מעל 200,000 תושבים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2008

א/3

ירושלים, שטח רבעים, תת-רבעים ואזורים סטטיסטיים, 2011

א/4

שטח שיפוט ושימושי קרקע בירושלים, בערים שמונות מעל 200,000 תושבים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2013

א/5

יישובים במטרופולינים לפי צורת יישוב, טבעות וגזרות, 2016

א/6

יישובים במטרופולין ירושלים, לפי טבעות, גזרות וצורת יישוב, 2016תרשימים

א/1

שטח בנוי ושטח פתוח כאחוז מסך שטח השיפוט בירושלים ובערים המונות מעל 200,000 תושבים, 2013

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

א/2

שימושי קרקע בשטח בנוי כאחוז מכלל השטח הבנוי בירושלים ובערים המונות מעל 200,000 תושבים, 2013

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

א/3

שימושי קרקע בשטח פתוח כאחוז מכלל השטח הפתוח בירושלים ובערים המונות מעל 200,000 תושבים, 2013

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

א/4

מספר יישובים עירוניים לפי צורת יישוב ומטרופולינים

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif


חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS