תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ג אוכלוסייה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
פרק א שטח
פרק ב אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג אוכלוסייה
פרק ד תנועה טבעית
פרק ה הגירה ועלייה
פרק ו רווחה ורמת חיים
פרק ז תעסוקה
פרק ח עסקים ותעשייה
פרק ט בינוי ודיור
פרק י תחבורה ותשתיות
פרק י"א תיירות
פרק י"ב חינוך ותרבות
פרק י"ג בריאות
פרק י"ד סדר ציבורי
פרק ט"ו הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ג אוכלוסייה

מבוא


לוחות

ג/1

אוכלוסיית ישראל וירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016-1922

ג/2

אוכלוסיית ישראל, ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה, 2016-1972

ג/3

גידול שנתי של האוכלוסייה בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016-1978

ג/4

אוכלוסייה וגידול אוכלוסייה בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016-1967

ג/5

אוכלוסיית ירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה, רובע ותת-רובע, 2016

ג/6

מקורות גידול האוכלוסייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו, בחיפה וביישובים נבחרים,

לפי קבוצות אוכלוסייה, 2016

ג/7

מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים, 2016-1985

ג/8

מרכיבי גידול האוכלוסייה בירושלים, לפי רובע ותת רובע, 2016

ג/8 

מרכיבי גידול האוכלוסייה בירושלים, לפי רובע, תת רובע ואזור סטטיסטי, 2016

ג/9

אוכלוסייה בישראל ובירושלים, לפי דת 2016-1988

ג/10

אוכלוסיית ירושלים, לפי גיל, דת ופריסה גאוגרפית, 2016

ג/11

אוכלוסיית ישראל, ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה, לפי גיל, 2016

ג/12

אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה וגיל, 2016-1997

ג/13

אוכלוסיית ירושלים, לפי מגדר, גיל דת וקבוצת אוכלוסייה, 2016

ג/14

אוכלוסיית ירושלים, לפי גיל, רובע, תת רובע ואזור סטטיסטי, 2016

ג/15

אוכלוסיית בני 20 ומעלה בישראל, בירושלים, בתל אביב- יפו ובחיפה, לפי מצב משפחתי

וגיל, 2015

ג/16

אוכלוסיית בני 15 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי, גיל, מגדר וקבוצת אוכלוסייה, 2015

ג/17

משקי בית בישראל, בירושלים, בתל אביב- יפו ובחיפה, לפי גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה

של ראש משק הבית, 2015

ג/18

משקי בית בישראל ובירושלים, לפי גודל משק בית, קבוצת אוכלוסייה של ראש משק הבית

ואופי הזהות הדתית של משק הבית, 2016

ג/19

האוכלוסייה היהודית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, בגיל 20 ומעלה, לפי אופי הזהות הדתית, 2010-2008 - 2016-2014

ג/20

אוכלוסיית ירושלים לפי רמת הומוגניות חרדית, רובע, תת רובע ואזור סטטיסטי  2016

ג/21

אוכלוסייה בישראל ובירושלים בגילאי 15 ומעלה, לפי סוג בית הספר האחרון בו למדו,

קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2016

ג/22

אוכלוסייה בישראל ובירושלים בגילאי 15 ומעלה, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2016

ג/23

יישובים, אוכלוסייה וצפיפות לקמ"ר, לפי מטרופולין, טבעות וגזרות, 2016

ג/24

אוכלוסייה במטרופולינים לפי גיל, מטרופולין, טבעות וגזרות, 2016

ג/25

אוכלוסיית ירושלים ורשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי גיל, 2016

ג/26

מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2016


מפות

ג/1

ילדים בני 14-0 בירושלים, 2016

ג/2

צעירים בני 34-20 בירושלים, 2016

ג/3

בני 65+ בירושלים, 2016

ג/4

גיל חציוני בירושלים, 2016

ג/5

אוכלוסיית ירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה ורמת הומוגניות חרדית, 2016

ג/6

גידול האוכלוסייה בירושלים, 2016


תרשימים

ג/1

אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016-1922

ג/2

אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה (אחוזים), 2016-1922

ג/3

אחוז גידול שנתי של האוכלוסייה בישראל בירושלים, 2016-2009

ג/4

גידול אוכלוסייה שנתי ממוצע בירושלים, לפי תקופה וקבוצת אוכלוסייה, 2016-1967

ג/5

אוכלוסייה בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016

ג/6

מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים, בתל אביב - יפו, בחיפה ובראשון לציון, 2016

ג/7

אוכלוסיית ירושלים, לפי דת ופריסה גאוגרפית, 2016

ג/8

מבנה גילים בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016

ג/9

מבנה גילים בישראל ובירושלים, 2016

ג/10

מבנה גילים בתל אביב-יפו ובחיפה, 2016

ג/11

גברים יהודים ואחרים בני 15 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי וגיל, 2015

ג/12

גברים ערבים בני 15 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי וגיל, 2015

ג/13

נשים יהודיות ואחרות בנות 15 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי וגיל, 2015

ג/14

נשים ערביות בנות 15 ומעלה בירושלים, לפי מצב משפחתי וגיל, 2015

ג/15

ממוצע נפשות למשק בית בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי קבוצת

אוכלוסייה של ראש משק הבית, 2016

ג/16

משקי בית בירושלים, לפי גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה של ראש משק הבית, 2016

ג/17

משקי בית בישראל ובירושלים בהם ראש משק הבית יהודי, לפי גודל משק הבית, 2016

ג/18

משקי בית בישראל ובירושלים בהם ראש משק הבית ערבי, לפי גודל משק בית, 2016

ג/19

האוכלוסייה היהודית בירושלים, בגיל 20 ומעלה, לפי אופי הזהות הדתית,

2011-2009 – 2016-2014

ג/20

האוכלוסייה היהודית בגיל 20 ומעלה, בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה,

לפי אופי הזהות הדתית, 2016-2014

ג/21

אוכלוסייה לפי מטרופולין וטבעות, 2016

ג/22

אחוז גידול שנתי, לפי מטרופולין, טבעות וגזרות, 2016

ג/23

אחוז הילדים בני 14-0 בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2016

ג/24

אחוז בני 65+ בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2016

ג/25

שיעור מאזן הגירה בין-יישובית בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2016

ג/26

אחוז גידול שנתי של האוכלוסייה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2016

ג/27

אחוז הילדים בני 14-0 במטרופולינים, לפי טבעות וגזרות, 2016

ג/28 אחוז בני 65+ במטרופולינים, לפי טבעות וגזרות, 2016        


חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS