תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ה הגירה ועלייה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
פרק א שטח
פרק ב אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג אוכלוסייה
פרק ד תנועה טבעית
פרק ה הגירה ועלייה
פרק ו רווחה ורמת חיים
פרק ז תעסוקה
פרק ח עסקים ותעשייה
פרק ט בינוי ודיור
פרק י תחבורה ותשתיות
פרק י"א תיירות
פרק י"ב חינוך ותרבות
פרק י"ג בריאות
פרק י"ד סדר ציבורי
פרק ט"ו הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ה הגירה ועלייה
מבוא

http://jiis.org/.upload/icon.gif

לוחות

הגירה

ה/1

הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, 2016-1980

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/2

הגירה בין-יישובית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016-1996

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/3

מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, לפי מחוז ונפת מגורים, 2016-1980

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/4

נכנסים לירושלים מיישובים אחרים, לפי מחוז ונפת מגורים קודמים, 2016-1980

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/5

יוצאים מירושלים ליישובים אחרים, לפי מחוז ונפת מגורים נוכחיים, 2016-1980

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/6

מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, לפי גיל, 2016-1988

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/7

נכנסים לירושלים מיישובים אחרים, לפי גיל, 2016-1980

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/8

יוצאים מירושלים ליישובים אחרים, לפי גיל, 2016-1980

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/9

הגירה בין ירושלים לרשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2016-2012

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/10

נכנסים לירושלים מיישובים עיקריים, 2016-2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/11

יוצאים מירושלים אל יישובים עיקריים, 2016-2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/12

הגירה בתוך ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016-2002

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/13

הגירה בתוך ירושלים, לפי רובע, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/14

תנועות אוכלוסייה בירושלים, 2016-1977

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/15

מאזן תנועות האוכלוסייה בירושלים, לפי רובע ותת-רובע, 2016-2012

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/16

תנועות הגירה בירושלים, לפי רובע, תת-רובע ואזור סטטיסטי, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/17

נכנסים למטרופולין ירושלים בהגירה בין יישובית, לפי טבעות וגזרות, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/17

יוצאים ממטרופולין ירושלים בהגירה בין יישובית, לפי טבעות וגזרות, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/17

מאזן הגירה בין יישובית של מטרופולין ירושלים, לפי טבעות וגזרות, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/18

הגירה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי רשות מקומית, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

עלייה

ה/19

השתקעות ראשונה של עולים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה,

לפי גיל, 2016-1990

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/20

עולים ועולים בכוח לישראל ולירושלים, לפי ארצות נבחרות, 2016-2001

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/21

השתקעות ראשונה של עולים בירושלים, לפי ארץ מגורים אחרונה, 2016-2001

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ה/22

עולים משנת 1990 ואילך המתגוררים בירושלים, לפי תקופת עלייה, רובע,

תת-רובע וגיל, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

מפות

ה/1

שיעור מאזן הגירה תוך-יישובית בירושלים, 2016

http://jiis.org.il/.upload/mapicon2.png

ה/2

שיעור מאזן הגירה בין-יישובית בירושלים, 2016

http://jiis.org.il/.upload/mapicon2.png

ה/3

עולי 1999-1990 , 2016

http://jiis.org.il/.upload/mapicon2.png

ה/4

עולי 2016-2000 , 2016

http://jiis.org.il/.upload/mapicon2.png

תרשימים

ה/1

מאזן הגירה בין-יישובית אל ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה, 2016-1996

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ה/2

הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, 2016-1980

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ה/3

מאזן הגירה של ירושלים לפי מטרופולין, טבעות וגזרות, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ה/4

נכנסים לירושלים לפי מטרופולין, טבעות וגזרות של יישוב המוצא, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ה/5

יוצאים מירושלים לפי מטרופולין, טבעות וגזרות של יישוב היעד, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ה/6

שיעור מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, של בני 20 ומעלה, לפי קבוצות גיל, 2016-2003

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ה/7

מבנה גילים של עולים בהשתקעות ראשונה בישראל ובירושלים, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ה/8

תנועות הגירה בין ירושלים ליישובים עיקריים, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif


חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS