תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ו רווחה ורמת חיים
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
פרק א שטח
פרק ב אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג אוכלוסייה
פרק ד תנועה טבעית
פרק ה הגירה ועלייה
פרק ו רווחה ורמת חיים
פרק ז תעסוקה
פרק ח עסקים ותעשייה
פרק ט בינוי ודיור
פרק י תחבורה ותשתיות
פרק י"א תיירות
פרק י"ב חינוך ותרבות
פרק י"ג בריאות
פרק י"ד סדר ציבורי
פרק ט"ו הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ו רווחה ורמת חייםמבוא

http://jiis.org/.upload/icon.gif

לוחות

רמת חיים

ו/1

תחולת העוני בישראל, בירושלים ובמחוזות, 2015, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/2

תחולת העוני בקרב משפחות בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה ומאפייני משפחה, 2015, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/3

תחולת העוני בקרב משפחות, נפשות וילדים, בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה,

גיל ושנות לימוד, 2015, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/4

בעלות על מוצרים בני-קיימא בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/5

השכר הממוצע החודשי של שכירים ושל משפחות עובדים בישראל, בירושלים,

בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2016-2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/6

העובדים השכירים והעצמאיים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה,

לפי גובה הכנסה מעבודה, 2015

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/7

השכר הממוצע לחודש עבודה של העובדים השכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו

ובחיפה, לפי קבוצת שכר, 2015-2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/8

שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי תקופת עבודה ומגדר, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/9

ממוצע של חודשי עבודה של שכירים ורמת הכנסה של שכירים ושל עצמאיים בישראל,

בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2016-1995

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/10

הכנסות משקי בית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מקור הכנסה, 2015

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/11

שכר ושעות עבודה של שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה,

לפי מגדר, 2016-1999

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/12

השכר הממוצע לחודש של העובדים השכירים והעצמאים לפי קבוצת שכר וקבוצת הכנסה

בישראל, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2015

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/13

הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2013, 2015

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/14

דירות בבעלות ובהשכרה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה,

לפי תנאי דיור, 2013, 2015

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

קצבאות וגמלאות

ו/15

מקבלי גמלאות וקצבאות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/16

מקבלי קצבת נכות כללית, גמלת ניידות ונפגעי עבודה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016-1991

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/17

משפחות המקבלות קצבת הבטחת הכנסה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה,

2016-2002

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/18

מקבלי קצבאות זקנה ושאירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2017-2003

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/19

מקבלי קצבת ילדים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מספר הילדים במשפחה, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/20

נשים שקיבלו דמי לידה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016-2005

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/21

מקבלי דמי אבטלה, בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016-2006

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/22

מקבלי דמי אבטלה בירושלים, 2016-1986

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

צפיפות דיור

ו/23

משקי בית בירושלים, לפי צפיפות דיור וקבוצת אוכלוסייה, 2016-1990

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ו/24

משקי בית יהודיים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי צפיפות דיור,

2016-2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

שירותי רווחה בעיריית ירושלים

ו/25

שרותי אגף הרווחה בעיריית ירושלים, לפי אזור ולשכה,2016-2007

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif


תרשימים

ו/1

תחולת העוני בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ו/2

תחולת העוני של משפחות וילדים, לפי מחוז, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ו/3

משקי בית שבבעלותם רכב בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי מספר רכבים

במשק הבית, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ו/4

משקי בית שבבעלותם מחשב ומנוי לאינטרנט בישראל, בירושלים,

בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ו/5

השכר החודשי הממוצע של שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה,

לפי מגדר, 2015

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ו/6

השכר הממוצע למשפחת עובדים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015-2013

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ו/7

שיעור השכירים המשתכרים עד שכר מינימום בישראל, בירושלים,

בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ו/8

שיעור השכירים המשתכרים למעלה מפי שלושה מהשכר הממוצע בישראל, בירושלים,

בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ו/9

הכנסה מעבודה של משקי בית לפי אופן ההכנסה, בישראל, בירושלים,

בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ו/10

שיעור ההכנסה מקצבאות המוסד לביטוח לאומי, של משקי בית שראשיהם שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ו/11

שיעור שינוי בשכר חודשי ממוצע ברוטו של שכירים בישראל, בירושלים,

בתל אביב - יפו ובחיפה, 2010, 2015

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ו/12

שכר חודשי ממוצע ברוטו לשעה של שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה,

לפי מגדר,  2015

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ו/13 השכר הממוצע לחודש עבודה של העובדים השכירים בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2015http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif
ו/14אחוז השכירים ששכרם הוא למעלה מפי שלושה מהשכר הממוצע ומעלה בירושלים וברשויות המקומיות בסובב ירושלים, 2015http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif


חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS