תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ז תעסוקה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
פרק א שטח
פרק ב אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג אוכלוסייה
פרק ד תנועה טבעית
פרק ה הגירה ועלייה
פרק ו רווחה ורמת חיים
פרק ז תעסוקה
פרק ח עסקים ותעשייה
פרק ט בינוי ודיור
פרק י תחבורה ותשתיות
פרק י"א תיירות
פרק י"ב חינוך ותרבות
פרק י"ג בריאות
פרק י"ד סדר ציבורי
פרק ט"ו הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ז תעסוקה
http://jiis.org.il/.upload/G.png


מבוא

http://jiis.org/.upload/icon.gif


לוחות

ז/1

בני 15 ומעלה, ובני 64-25 (גילאי העבודה העיקריים) בישראל ובירושלים, לפי תכונות כוח העבודה, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/2

בני 15 ומעלה, ובני 64-25 (גילאי העבודה העיקריים) בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו

ובחיפה, לפי תכונות כוח העבודה ומגדר, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/3

אוכלוסייה בגילאי 15 ומעלה בירושלים, לפי תכונות כוח העבודה, גיל, קבוצת אוכלוסייה

ומגדר, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/4

השתתפות בכוח העבודה בקרב אוכלוסייה בגילאי 15 ומעלה בירושלים, לפי גיל,

קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/5

בני 15 ומעלה בירושלים לפי תכונות כוח העבודה, קבוצת אוכלוסייה, ואופי הזהות הדתית, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/5

בני 64-25 (גילאי העבודה העיקריים) בירושלים לפי תכונות כוח העבודה, קבוצת אוכלוסייה

ואופי הזהות הדתית, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/6

מועסקים העובדים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי ענף כלכלי, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/7

מועסקים העובדים בירושלים, לפי ענף כלכלי, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/8

מועסקים העובדים בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי משלח יד, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/9

מועסקים העובדים בירושלים, לפי משלח יד, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/10

אוכלוסייה בירושלים בגילאי 64-25 (גילאי העבודה העיקריים), לפי תכונות כוח העבודה,

התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/11

אוכלוסייה בירושלים בגילאי 64-25 (גילאי העבודה העיקריים), לפי תכונות כוח העבודה,

סוג בית הספר האחרון בו למדו, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/12

מועסקים בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה לפי יישוב מגורים, יישוב עבודה ומגדר, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/13

מועסקים בישראל ובירושלים, לפי יישוב מגורים, יישוב עבודה וקבוצת אוכלוסייה, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/14

מועסקים בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי מחוז מגורים, יישוב עבודה ומגדר, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/15

מועסקים תושבי ישראל, ירושלים, תל אביב – יפו וחיפה, לפי מחוז עבודה, יישוב מגורים ומגדר, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/16

משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק הבית, לפי מספר מפרנסים ומספר ילדים במשק הבית, בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/17

משקי בית, לפי תכונות כח העבודה של בני משק הבית, בישראל ובערים המונות מעל 100,000 תושבים, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/18

אוכלוסיית בני 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה ומגדר, במטרופולין ירושלים, תל אביב,

חיפה ובאר שבע, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ז/19

מועסקים בישראל, במטרופולין ירושלים ובמטרופולין תל אביב לפי אזור עבודה,

אזור מגורים וענפים כלכליים, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif


תרשימים

ז/1

בני 64-25 בירושלים, לפי שיעור השתתפות בכוח העבודה, קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ז/2

בני 64-25 בישראל ובירושלים, לפי שיעור השתתפות בכוח העבודה וקבוצת אוכלוסייה, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ז/3

בני 64-25 בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה,

לפי שיעור השתתפות בכוח העבודה, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ז/4

בני 15+ בכח העבודה בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ז/5

יהודים תושבי ירושלים בכוח העבודה, לפי גיל ומגדר, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ז/6

ערבים תושבי ירושלים בכוח העבודה, לפי גיל ומגדר, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ז/7

שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב יהודים תושבי ירושלים, לפי גיל ומגדר, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ז/8

שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב ערבים תושבי ירושלים, לפי גיל ומגדר, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ז/9

שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב יהודים תושבי ירושלים בני 64-25,

לפי אופי הזהות הדתית ומגדר, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ז/10

מועסקים העובדים בישראל ובירושלים, לפי ענף כלכלי, 2016 ענפים עיקריים

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ז/11

מועסקים העובדים בירושלים, לפי ענף כלכלי ומגדר, 2016 ענפים עיקריים

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ז/12

מועסקים העובדים בירושלים, לפי משלח יד וקבוצת אוכלוסייה, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ז/13

מועסקים העובדים בירושלים ובתל אביב-יפו, לפי משלח יד, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ז/14

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב תושבי ירושלים בני 64-25,

לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ז/15

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב תושבי ירושלים בני 64-25,

לפי סוג בית הספר האחרון בו למדו ומגדר, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ז/16

אוכלוסיית בני 15 ומעלה בכוח העבודה במטרופולין ירושלים, לפי מגדר, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ז/17

תושבי המטרופולינים, משתתפים בכוח העבודה, לפי מגדר, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS