תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ח עסקים ותעשייה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
פרק א שטח
פרק ב אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג אוכלוסייה
פרק ד תנועה טבעית
פרק ה הגירה ועלייה
פרק ו רווחה ורמת חיים
פרק ז תעסוקה
פרק ח עסקים ותעשייה
פרק ט בינוי ודיור
פרק י תחבורה ותשתיות
פרק י"א תיירות
פרק י"ב חינוך ותרבות
פרק י"ג בריאות
פרק י"ד סדר ציבורי
פרק ט"ו הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ח עסקים ותעשייהמבוא

http://jiis.org/.upload/icon.gif

לוחות

עסקים

ח/1

עסקים פעילים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי סוג עסק וענף כלכלי, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/2

פתיחה וסגירה של עסקים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי ענף כלכלי, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/3

פתיחה וסגירה של עסקים בירושלים לפי סוג העסק וענף כלכלי, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/4

הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2011, לאורך חמש שנים, בישראל, בירושלים,

בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי ענף כלכלי, 2016-2012

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/4

הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2005, לאורך אחת-עשרה שנים, 2016-2006

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/4

הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2006, לאורך עשר שנים, 2016-2007

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/4

הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2007, לאורך תשע שנים, 2016-2008

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/4

הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2008, לאורך שמונה שנים, 2016-2009

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/4

הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2009, לאורך שבע שנים, 2016-2010

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/4

הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2010, לאורך שש שנים, 2016-2011

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/4

הישרדות של עסקים בענף שירותי האירוח והאוכל בירושלים, 2016-2005

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/4

הישרדות של עסקים בענף הפעילויות בנדל"ן בירושלים, 2016-2005

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/4

הישרדות של עסקים בענף המידע והתקשורת בירושלים, 2016-2005

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/4

הישרדות של עסקים בענף ההייטק בירושלים, 2016-2005

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/4

הישרדות של עסקים בענף המסחר הסיטונאי, הקמעונאי והתיקונים בירושלים, 2016-2005

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/4

הישרדות של עסקים בענף שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות בירושלים, 2016-2005

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/5

לידת עסקים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי סוג עסק וענף כלכלי, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

תעשייה

ח/6

התעשייה בישראל ובירושלים, 2013, 2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/7

החשבון הכלכלי של התעשייה בירושלים, לפי ענף כלכלי ראשי, 2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/8

החשבון הכלכלי של התעשייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה,

לפי עוצמה טכנולוגית, 2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/9

החשבון הכלכלי של התעשייה בירושלים, לפי גודל המפעל (משרות), 2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/10

החשבון הכלכלי של ענפי התעשייה בירושלים, לפי מגזר, 2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/11

החשבון הכלכלי של התעשייה בירושלים, לפי אזור סטטיסטי, 2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/12

משרות ותמורה למשרות בתעשייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו, בחיפה ובבאר שבע,

לפי עוצמה טכנולוגית, 2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/13

משרות ותמורה למשרות בתעשייה בירושלים, לפי ענף כלכלי ראשי, 2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ח/14

משרות ותמורה למשרות בתעשייה בירושלים, לפי גודל מפעל (משרות) ועוצמה טכנולוגית, 2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif


תרשימים

ח/1

עסקים פעילים בירושלים ובתל אביב - יפו, לפי ענף כלכלי, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ח/2

עסקים פעילים בירושלים, לפי ענף כלכלי וסוג העסקה, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ח/3

שיעור פתיחת עסקים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי ענף כלכלי, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ח/4

פתיחה וסגירה של עסקים בירושלים המעסיקים שכירים, לפי ענף כלכלי, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ח/5

פתיחה וסגירה של עסקים בירושלים שאינם מעסיקים שכירים, לפי ענף כלכלי, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ח/6

תפוקה גולמית, תשומות וערך מוסף גולמי בתעשייה בירושלים לפי ענף כלכלי ראשי, 2014

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ח/7

סך כל הפדיון של התעשייה בירושלים, בתל אביב-יפו ובחיפה, לפי עוצמה טכנולוגית, 2014

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ח/8

סך כל התשומות של התעשייה בירושלים, בתל אביב-יפו ובחיפה, לפי עוצמה טכנולוגית, 2014

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ח/9

משרות בתעשייה בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי עוצמה טכנולוגית, 2014

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS