תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ט בינוי ודיור
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
פרק א שטח
פרק ב אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג אוכלוסייה
פרק ד תנועה טבעית
פרק ה הגירה ועלייה
פרק ו רווחה ורמת חיים
פרק ז תעסוקה
פרק ח עסקים ותעשייה
פרק ט בינוי ודיור
פרק י תחבורה ותשתיות
פרק י"א תיירות
פרק י"ב חינוך ותרבות
פרק י"ג בריאות
פרק י"ד סדר ציבורי
פרק ט"ו הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ט בינוי ודיור
מבוא

http://jiis.org/.upload/icon.gif

לוחות

התחלות וגמר בנייה

ט/1

שטח התחלות בנייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2017-1980

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ט/2

שטח גמר בנייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2017-1980

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ט/3

בניינים ודירות ומשך זמן בנייה ממוצע לבנייתם, בישראל ובירושלים, 2016-1985

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ט/4

שטח התחלות בנייה בירושלים, לפי ייעוד, 2017-1980

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ט/5

שטח גמר בנייה בירושלים, לפי ייעוד, 2017-1980

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ט/6

התחלות בנייה של דירות בירושלים, לפי גודל דירה, 2017-1980

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ט/7

גמר בנייה של דירות בירושלים, לפי גודל דירה, 2017-1980

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ט/8

התחלות וגמר בנייה בירושלים, לפי תת-רובע ומספר דירות, 2016-2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ט/9

התחלות בנייה של בנינים למגורים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה,

לפי מספר קומות בבניין, 2017-1995

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ט/10

דירות ושטח דירות לפי התחלות בנייה, גמר בנייה ומספר דירות קיים, בירושלים

וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

מכירת דירות

ט/11

דירות חדשות למכירה ודירות חדשות שנמכרו בבניה פרטית בישראל, בירושלים,

בתל אביב - יפו ובחיפה, 2017-2005

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ט/12

מכירת דירות שנבנו ביוזמה ציבורית בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2016-1999

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

מחירי דירות

ט/13

מחירים ממוצעים של דירות בבעלות פרטית בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה,

לפי מספר חדרים, 2017-1988

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ט/14

מחירים ממוצעים של שכר דירה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה,

לפי מספר חדרים, 2017-1998

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ט/15

מחירים ממוצעים של דירות בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים,

לפי מספר חדרים, 2016-2008

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ט/16

מחירים ממוצעים של דירות בערים שמונות מעל 100,000 תושבים, לפי סוג דירה

ומספר חדרים, 2016-2008

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ט/17מאפיינים של רוכשי דירות בערים המונות מעל 100,000 תושבים, 2017http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

שטחי דירות ונכסים

ט/18

דירות מגורים בירושלים, לפי שטח, רובע ותת-רובע ואזור סטטיסטי, 2017

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ט/19

נכסים לא למגורים בירושלים, לפי שטח, רובע, תת-רובע ואזור סטטיסטי, 2017

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif


מפות

ט/1

דירות קטנות בירושלים, ששטחן 60 מ"ר ומטה, 2017

http://jiis.org.il/.upload/mapicon2.png

ט/2

דירות גדולות בירושלים, ששטחן מעל 140 מ"ר ומעלה, 2017

http://jiis.org.il/.upload/mapicon2.png

ט/3

התחלות בנייה, 2017

http://jiis.org.il/.upload/mapicon2.png

ט/4

נכסים לא למגורים בירושלים, לפי שטח, רובע ותת-רובע, 2017

http://jiis.org.il/.upload/mapicon2.png


תרשימים

ט/1

שטח התחלות בנייה למגורים בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016/17-1990/91

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ט/2

שטח גמר בנייה למגורים בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016/17-1990/91

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ט/3

שטח התחלות בנייה לא למגורים בירושלים, 2013/17-2000/04

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ט/4

שטח גמר בנייה לא למגורים בירושלים, 2013/17-2000/04

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ט/5

גמר בנייה של דירות בירושלים, לפי מספר חדרים בדירה, 2017-2015

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ט/6

התחלות בנייה של דירות בירושלים לפי מספר קומות בבניין, 2017

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ט/7

התחלות בנייה של דירות בבניינים בני 8+ קומות כאחוז מהתחלות הבנייה,

בערים נבחרות, 2017

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ט/8

מחירים ממוצעים של דירות בנות 3-2.5 חדרים בבעלות פרטית בישראל, בירושלים,

בתל אביב - יפו ובחיפה, 2017-1990

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ט/9

מחירים ממוצעים של דירות בנות 4-3.5 חדרים בבעלות פרטית בישראל, בירושלים,

בתל אביב - יפו ובחיפה, 2017-1998

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ט/10

מחירים ממוצעים של שכר דירה חופשי לדירות בנות 3-2.5 חדרים בישראל, בירושלים,

בתל אביב - יפו ובחיפה, 2017-1998

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ט/11

מחירים ממוצעים של שכר דירה חופשי לדירות בנות 4-3.5 חדרים בישראל, בירושלים,

בתל אביב -יפו ובחיפה, 2017-1998

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ט/12

דירות למגורים בירושלים, לפי שטח דירה, 2017

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ט/13

נכסים לא למגורים בירושלים, לפי שטח דירה, 2017

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif


אוכלוסייה
תנועה טבעית
הגירה ועלייה

ורווחה
ותעשייה

העירייהחיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS