תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק י"ב חינוך ותרבות
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
פרק א שטח
פרק ב אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג אוכלוסייה
פרק ד תנועה טבעית
פרק ה הגירה ועלייה
פרק ו רווחה ורמת חיים
פרק ז תעסוקה
פרק ח עסקים ותעשייה
פרק ט בינוי ודיור
פרק י תחבורה ותשתיות
פרק י"א תיירות
פרק י"ב חינוך ותרבות
פרק י"ג בריאות
פרק י"ד סדר ציבורי
פרק ט"ו הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק י"ב חינוך ותרבות


מבוא

http://jiis.org/.upload/icon.gif

לוחות

חינוך

יב/1

כיתות ותלמידים במערכת החינוך בירושלים, תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/2

תלמידים במערכת החינוך בירושלים, לפי מגזר, תשס"ג-תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/3

תלמידים במערכת החינוך בירושלים, לפי כיתה, תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/4

מעונות יום בירושלים, בארגונים מפעילים נבחרים, תשמ"ג-תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/5

כיתות וילדים בגני קדם-חובה בירושלים, בחינוך העברי, לפי זרם חינוך, תשנ"ב-תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/6

כיתות וילדים בגני חובה בירושלים, בחינוך העברי, לפי זרם חינוך, תשנ"ב-תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/7

כיתות ותלמידים בבתי ספר יסודיים בירושלים, בחינוך העברי, לפי מגזר, תשמ"ז-תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/8

תלמידים בבתי ספר על-יסודיים בירושלים, בחינוך העברי, לפי מגזר, תשס"ב-תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/9

כיתות ותלמידים במערכת החינוך הערבי בירושלים, תשמ"ט-תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/10

כיתות ותלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד בירושלים, לפי מגזר, תשנ"ז-תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/11

בינוי כיתות חדשות במערכת החינוך בירושלים, לפי מגזר ושנת תקציב, 2017-1989

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/12

זכאות לתעודת בגרות בישראל ובירושלים, לפי מגזר, תשע"ו

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/13

תלמידים בכיתות י"ב, ניגשים לבחינות בגרות וזכאים לתעודת בגרות בישראל, בירושלים,

בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגזר, תשע"ו

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/14

בתי ספר, כיתות, תלמידים וממוצע תלמידים לכיתה, בישראל, בירושלים,

בתל אביב - יפו ובחיפה, תשע"ו

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/15

בתי ספר, כיתות, תלמידים וממוצע תלמידים לכיתה, בירושלים וברשויות מקומיות

בסובב ירושלים, תשע"ו

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/16

תלמידים בכיתות י"ב בחינוך העברי, ניגשים לבחינות בגרות וזכאים לתעודת בגרות בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, תשע"ו

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

השכלה גבוהה

יב/17

הרשמות לתואר ראשון לאוניברסיטאות בישראל ותוצאותיהן, לפי מוסד, תש"ם-תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/18

מועמדים לתואר ראשון לאוניברסיטאות בישראל לפי מוסד, תוצאת הרשמה

וקבוצת אוכלוסייה, תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/19

סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ובאוניברסיטה העברית בירושלים, לפי תחום לימודים, תשס"א-תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/20

סטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי תואר ומוסד, תש"ל-תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/21

סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ובאוניברסיטה העברית בירושלים, לפי תואר -

אחוזי גידול, תש"ן-תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/22

סטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי מוסד ומגדר, תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/23

סטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי מוסד, תואר וקבוצת אוכלוסייה, תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/24

סטודנטים בישראל ובירושלים, לפי מוסד ותואר, תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/25

סטודנטים בישראל ובירושלים, לפי מוסד וקבוצת אוכלוסייה, תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/26

מקבלי תארים מן האוניברסיטאות בישראל ומן האוניברסיטה העברית בירושלים,

לפי תואר, תש"ט-תשע"ז

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/27

מקבלי תארים בישראל ובירושלים, לפי מוסד ותואר, תשע"ו

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

תרבות


יב/28

בתי קולנוע בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2017-2005

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/29

מבקרים במוזאונים בירושלים, 2017-1991

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/30

הפקות ומבקרים בתאטראות ציבוריים בישראל, 2017-2013

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יב/31

גן החיות התנכ"י בירושלים, 2017-1998

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif


תרשימים

יב/1

תלמידים בבתי ספר בירושלים לפי מגזר, תשס"א-תשע"ז

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יב/2

תלמידים בבתי הספר היסודיים בירושלים לפי מגזר, תשס"א-תשע"ז

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יב/3

תלמידים בבתי הספר העל יסודיים בירושלים לפי מגזר, תשס"א-תשע"ז

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יב/4

אחוז תלמידים במוסדות חינוך בירושלים לפי דרג חינוך ומגזר, תשע"ז

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יב/5

תלמידים בחינוך היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי בירושלים, תשס"ב-תשע"ז

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יב/6

תלמידים בחינוך העל יסודי הממלכתי והממלכתי-דתי, בירושלים, תשס"ב-תשע"ז

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יב/7

תלמידים בבתי ספר בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, תשע"ו

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יב/8

הרשמות לאוניברסיטאות ותוצאותיהן, תשע"ז

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יב/9

הרשמות לאוניברסיטה העברית ותוצאותיהן, תש"ם-תשע"ז

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יב/10

נרשמים שהתקבלו לאוניברסיטאות ואינם לומדים, כאחוז מכלל המתקבלים, תשע"ז

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יב/11

סטודנטים באוניברסיטאות, לפי תואר, תשע"ז

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יב/12

סטודנטים באוניברסיטה העברית, כאחוז מכלל הסטודנטים באוניברסיטאות בישראל,

לפי תואר, תש"ל-תשע"ו

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יב/13

סטודנטים במכללות אקדמיות בירושלים, לפי מוסד, תשע"ז

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יב/14

מקבלי תארים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, לפי תואר, תשנ"ה-תשע"ו

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יב/15

מבקרים במוזאונים נבחרים בירושלים, 2017-2005

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יב/16

שיעור השינוי במספר המבקרים במוזאונים בירושלים, 2016, 2017

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif


חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS