אוכלוסיית ירושלים מגוונת ומורכבת מקבוצות בעלות מאפיינים שונים, ובכלל זו קבוצות השונות זו מזו במידת הדתיות שלהן. 
 
מהסקר החברתי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב בני 20 ומעלה עולה שבשנים 2008-2010 (ממוצע השנים) 31% מהיהודים בירושלים הגדירו את עצמם מסורתיים, 29% הגדירו את עצמם חרדים, 21% דתיים ו-19% חילוניים. שיעור היהודים בני 20 ומעלה בירושלים שהגדירו עצמם חרדים היה הגבוה מבין הערים הגדולות בישראל והיה גבוה באופן משמעותי משיעור החרדים בישראל (8%). לשם השוואה, שיעור החרדים בתל אביב היה 2%, בחיפה 3%, ובראשון לציון 1% בלבד. שיעור הדתיים בירושלים (21%) היה אף הוא גבוה ביחס לממוצע בישראל (10%). שיעור המסורתיים (מסורתי דתי ומסורתי לא כל כך דתי) בירושלים עמד על 31% והיה נמוך מהממוצע בישראל (39%) והנמוך מבין הערים הגדולות בישראל. ומה לגבי החילונים? שיעור החילונים בירושלים (19%) היה נמוך מאד בהשוואה לישראל (42%), והיה הנמוך מבין הערים הגדולות בישראל. שיעור החילונים בתל אביב למשל היה הגבוה מבין הערים הגדולות ועמד על 59%, בהשוואה ל- 58% בחיפה, 47% בראשון לציון, ו-32% באשדוד. 
 
גם בקרב המגזר הלא יהודי הייתה מידת הדתיות בירושלים גבוהה יותר מהממוצע בישראל ומבערים הגדולות בארץ. מהנתונים עולה כי 14% מהירושלמים הלא יהודים הגדירו עצמם כדתיים מאד. זאת לעומת 60% שהגדירו עצמם כדתיים, 21% כלא כל כך דתיים ו-5% כלא דתיים. לשם השוואה, בישראל רק 7% מהלא יהודים הגדירו עצמם כדתיים מאד (חצי מהשיעור בירושלים), 46% הגדירו עצמם דתיים, 26% לא כל כך דתיים, ו-21% לא דתיים (פי ארבע מהשיעור בירושלים). בחיפה ובתל אביב-יפו מידת הדתיות של הלא יהודים הייתה נמוכה במיוחד. שיעור הדתיים מאד עמד בערים אלה על 1%-2% ושיעור הדתיים עמד על 23% ו-22% בהתאמה. 
 
 
 
 
מקור: עיבוד לנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה