העיתונות המודפסת בארץ ובעולם ניצבת בעידן הנוכחי בפני משבר נוכח אתגרים הנובעים מהתפתחויות בעולם התקשורת והאינטרנט. יחד עם זאת רבים טוענים כי עוד מוקדם להספיד את העיתונות המודפסת וכי עדיין מדובר במוצר מבוקש היודע להתאים את עצמו למציאות המשתנה.

על פי נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2011 – 78% מהירושלמים (בני 20 ומעלה) דיווחו כי הם קראו עיתונים, מגזינים או כתבי עת בשנה שקדמה לסקר. שיעור זה נמוך בהשוואה לממוצע הארצי (84%) ולשיעור בתל-אביב (87%), חיפה (88%) וראשון לציון (88%). בקרב הירושלמים שקראו עיתונים 66% דיווחו שהם קראו עיתונים בשפה העברית, 26% בשפה הערבית, 4% בשפה הרוסית והשאר בשפות אחרות.

איזה סוג של כתבות נוהגים הירושלמים לקרוא? 60% מהירושלמים שקראו עיתונים השיבו כי הם נוהגים לקרוא כתבות העוסקות בחדשות, פוליטיקה ואקטואליה. שיעור זה נמוך בהשוואה לממוצע הארצי (66%) ולשיעור בתל אביב (72%), בחיפה (73%) ובראשון לציון (68%). 25% מקוראי העיתונים הירושלמים דיווחו כי הם קוראים כתבות בנושא כלכלה. גם שיעור זה נמוך בהשוואה לממוצע הארצי (30%) ולשיעור בתל-אביב (44%), בחיפה (37%) ובראשון-לציון (36%). לעומת זאת שיעור קוראי העיתונים הירושלמים שנוהגים לקרוא כתבות בנושא תורה, יהדות ודת (23%) גבוה בהשוואה לממוצע הארצי (12%) ולשיעור בתל-אביב (6%) ובחיפה (5%). כמו כן בקרב הירושלמים קוראי העיתונים 25% דיווחו שהם קוראים כתבות על בריאות הגוף והנפש, 15% השיבו כי הם קוראים כתבות בנושא ספורט ורק 4% טענו שהם נוהגים לקרוא את מדורי הרכילות.

מעניין לציין כי על פי נתוני הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה (PCBS) שיעור הפלסטינים במחוז ירושלים (בני 10 ומעלה) שדיווחו כי הם קוראים עיתונים (45%) גבוה משיעור קוראי העיתונים בגדה המערבית (39%) וברצועת עזה (19%). עוד מראים נתוני הלשכה הפלסטינית כי שיעור קוראי העיתונים בקרב הנשים הפלסטיניות במחוז ירושלים (47%) גבוה מהשיעור בקרב הגברים הפלסטינים במחוז זה (43%).

מקור: עיבוד לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהוהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפלסטינית