לאחרונה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חלק מנתוני האוכלוסייה לפי גיל לשנת 2018. הנתונים קיימים לאורך שנים, גם בחלוקה לשכונות. בדקנו את מבנה הגילים במספר שכונות. מבנה הגילים יכול להעיד על תהליכים המתחוללים בשכונה, כגון התחדשות או הזדקנות, על הצרכים מבחינת שירותי ציבור כיום ובעתיד, ואף על תהליכי עבר שהתרחשו בה.

בשנת 2018 התגוררו בשכונת גילה כ-30,800 תושבים, מעט יותר מאשר בשנת 2009 (אז התגוררו בשכונה כ-29,500 תושבים). אחוז הילדים בני פחות מ-5 הוא כיום 10.6%, וניכר מתוך אחוזי הילדים בגילאים 5-9 ו-10-14, שישנה התחדשות דמוגרפית (ניכר שבכל שכבת גיל יש יותר ילדים מאשר בזו שמעליה). את ניצניה של התחדשות זו ניתן היה לראות כבר לפני כעשור, אז עמד אחוז הילדים הצעירים על 9%.

קבוצה דמוגרפית בולטת נוספת היא הוריהם של הילדים הללו. כיום הגילאים הבולטים הם 25-34, ולפי המצב לפני עשור, אז בלטה רק קבוצת 20-24, נראה שיחד עם התבגרות ההורים בשכונה, היגרו אליה גם הורים צעירים נוספים (שרבים מהם נמצאים כיום בקבוצת הגיל 25-29).

קבוצת הגיל השלישית הבולטת היא בני 60-64. קבוצה זו, שבלטה עוד יותר לפני כעשור (אז בלטו גילאי 50-64), הם תושבים שהיו בתחילת שנות ה-20 לחייהם באמצע שנות ה-1970, עת התאכלסה השכונה, והם כנראה התושבים המקוריים שהיגרו לגילה כזוגות צעירים. העובדה שקבוצה זו בלטה יותר לפני כעשור, נובעת אולי מהעובדה שלגבי גילאי 65 ומעלה האומדן שבידינו אינו מדויק.

היחס בין אוכלוסיית ההורים הצעירים לבין מספר הילדים בשכונה, מציע שייתכן שמדובר בהגירה של אוכלוסייה חרדית לגילה. דגם דומה ניתן לראות בשכונות אחרות המתאפיינות בהגירה חרדית, כמו קרית היובל. את מבני הגילים של שכונות נוספות, ביניהן קרית היובל, ראו להלן: