היום תוכלו לצפות בערוץ 2 בד"ר אמנון רמון מתראיין אצל עימנואל הלפרין בתכנית "על כוס קפה". בראיון מדבר ד"ר רמון על מצבן הקשה של הקהילות הערביות נוצריות בגדה המערבית ובמזרח ירושלים. קהילות אלו נתונות בין הפטיש לסדן: בין לחצים של החברה המוסלמית – בעיקר חוגים של איסלאם פונדומנטליסטי, ובין הממשל הישראלי, שלא יוצא מגדרו על מנת לסייע להן.
השיחה נסבה על שני גורמים מרכזיים להתמעטות אוכלוסית הערבים-הנוצרים: תופעת ההגירה המתרחבת של ערבים נוצרים (מאזור בית לחם ומזרח ירושלים בעיקר), לצפון אמריקה ולדרומה, והריבוי הדמוגרפי הנמוך עד כדי חשש להעלמותן של קהילות עתיקות אלו.
לשני הצדדים, טוען ד"ר רמון, יש מה להפסיד מהעלמותו של הגורם הנוצרי, שכן מדובר באליטה חברתית כלכלית אשר תרומתה לתדמית ולכלכלה של ירושלים הינה עצומה.

הראיון ישודר היום בערוץ 2 בשעה 13:30, בערוץ הכנסת (ערוץ 99) ביום ג' בשעה 11:00 וביום ה' בשעה 20:00.
הראיון יובא במלואו גם באתר מכון ירושלים. הודעה על כך תבוא בהמשך.