החל משנת 2007, בהתאם להחלטת ממשלה, מצויין מידי שנה ב-1 לנובמבר יום המחויבות הלאומית לבטיחות בדרכים. מטרת יום זה להעלות את המודעות הציבורית לנושא הבטיחות בדרכים, הצורך לקחת אחריות אישית ולהיות שותף פעיל במאבק בתאונות הדרכים ובשינוי תרבות הנהיגה בישראל. השנה יוקדש יום המחויבות לנושא היסח דעת כתוצאה משימוש בטלפון נייד בעת נהיגה.
בשנת 2008 היו בישראל כ-16,500 תאונות דרכים עם נפגעים, מרביתן (75%) התרחשו בדרכים עירוניות. מספר תאונות הדרכים הגדול ביותר בערים נרשם בתל אביב (2,600), ירושלים (1,100) חיפה וחולון (600) וכן ברמת גן ובאר שבע (500).
מספר תאונות הדרכים בירושלים נמצא בירידה. מספרן ירד מ-1,300 בשנת 2006 ל-1,150 בשנת 2007 ול-1,100 בשנת 2008.
בשנת 2008 מרבית התאונות (88%) היו קלות, 10% היו קשות ו-1% קטלניות. סוג התאונה השכיח ביותר היה: התנגשות חזית אל צד (45%), פגיעה בהולכי רגל (22%) והתנגשות חזיתית (7%). השעות שבהן התרחשו מספר התאונות הגדול ביותר הן 16:00-14:00 – 165 תאונות.
מספר תאונות הדרכים הגבוה ביותר נרשם ברחובות הבאים (לא כולל צמתים): דרך בגין – 19 תאונות, שד' גולדה מאיר (מרמות לצומת בר אילן) – 16 תאונות, האלוף עוזי נרקיס (מהגבעה הצרפתית לפסגת זאב ונווה יעקב) – 14 תאונות, ויגאל ידין (מאזור רמות לצומת הגבעה הצרפתית) – 14 תאונות. יש לציין שמספר התאונות ברחוב מסויים הוא פועל יוצא בין היתר של אורך הרחוב.
נסיעה טובה ובטוחה !
מקורות: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.