הטור בשבוע שעבר התמקד בניתוח המהגרים מירושלים. טור זה יתמקד במהגרים לירושלים.

בשנת 2009 עברו מירושלים לישובים אחרים בארץ 18,800 תושבים, ועברו לירושלים מישובים אחרים בארץ 11,700 תושבים, מאזן ההגירה היה שלילי ועמד על 7,100-.

ככלל מתאפיינים מהגרים בגילם הצעיר. כך גם בירושלים – הן העוברים מירושלים והן העוברים אליה מתאפיינים בגילם הצעיר. הגיל החציוני של העוברים לירושלים היה 25 ושל העוברים ממנה 26.

מניתוח הנתונים עולה שמקרב 11,700 העוברים אל העיר (רובם יהודים), 67% חילונים ודתיים (עברו לשכונות בירושלים בהן מרבית האוכלוסייה היא חילונית ודתית) ו-29% חרדים (עברו לשכונות שמרבית האוכלוסייה בהן היא חרדית).

מבחינת העוברים לירושלים, לפי מחוז, עולה שכושר המשיכה של העיר לתושבי מטרופולין ירושלים (מחוז ירושלים ויהודה ושומרון) ולתושבי מטרופולין תל אביב (מחוז תל אביב והמרכז) דומה. 37% עברו לירושלים מיישובים במטרופולין ירושלים, ו-34% עברו אליה מיישובי מטרופולין תל אביב.

ירושלים משכה הכי הרבה תושבים מהיישובים הבאים: בני ברק (750), תל אביב (740), בית שמש (600), מעלה אדומים (590) וביתר עלית (450). יוצא איפוא שלירושלים מהגרת הן אוכלוסייה חילונית ודתית והן אוכלוסייה חרדית.

5 הישובים העיקריים שמהם היגרה לירושלים אוכלוסייה חילונית ודתית הם: תל אביב, מעלה אדומים, מבשרת ציון, בית שמש וחיפה. 5 היישובים העיקריים שמהם היגרה לירושלים אוכלוסייה חרדית הם: בני ברק, בית שמש, ביתר עלית, אשדוד, ומודיעין עילית. 

 
 

מקור: עיבוד של מכון ירושלים לחקר ישראל לנתוני הגירה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.