המגזר הציבורי בישראל הוא מעסיק גדול ואיכותי:

על פי דוח רשות החברות הממשלתיות (2020), שוק התעסוקה הישראלי בכללותו היה מצוי בתעסוקה מלאה ב-2019, לאחר עשור וחצי של עלייה בשיעור התעסוקה ושפל היסטורי של שיעור האבטלה. עד ל-2019, חלה מגמת עלייה בשכר הן במגזר הציבורי והן במגזר העסקי. עם זאת, המגזר העסקי בישראל הפגין קושי ביצירת משרות חדשות, לעומת המגזר הציבורי שהיה היצרן המרכזי של משרות אלו באותה שנה.

על פי נתוני סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2019 עבדו בירושלים 116,500 מועסקים שהשתייכו למגזר הציבורי (34% מכלל המועסקים בירושלים), מהם 35,900 מועסקים בקטגורית 'מינהל ציבורי וביטחון, ביטוח לאומי חובה'. אלו כוללים 9500 עובדי מינהל ציבורי כללי, 11,300 משרות בתחומי שיטור וביטחון, 6,500 משרות פיקוח על שירותים ממשלתיים ועוד. 4,600 מועסקים אחרים השתייכו למגזר השלטון המקומי.

מתוך כלל עובדי המגזר הציבורי בירושלים, 88,600 התגוררו במחוז ירושלים (76% מהמועסקים במגזר הציבורי) ועוד 14,500 התגוררו ביישובי יהודה ושומרון. 85% מהמועסקים היו יהודים ו-15% בלבד ערבים. מבחינה מגדרית, 63% היו נשים שהועסקו במגזר הציבורי ו-37% גברים. 

על פי נתוני נציבות שירות המדינה (נתונים מינהליים מאפריל 2021, להבדיל מנתוני הסקר של הלמ"ס שעדכניים ל-2019), 23.5% ממשרות שירות המדינה ממוקמות בעיר ירושלים, אך רק 11.8% מעובדי שירות המדינה גרים בעיר. זאת מתוך נתונים אודות 82,131 משרות של 100 גופים שדווחו. לפי הנציבות, בקרית הלאום מועסקת מרביתם המכרעת של מחזיקי המשרות, כ-14 עד 15 אלף אנשים.

 9,734 מעובדי המדינה מתגוררים בירושלים (11.8% מהעובדים). מהם, 8,926 העובדים וגם מתגוררים בירושלים (10.8%), ועוד 808 תושבי ירושלים העובדים בשירות המדינה מחוץ לירושלים.

עובדי ממשלה בדרג בכיר (משרות במתח דרגות 42 ומעלה בדירוג המח"ר) מהווים 3% מהמועסקים בשירות המדינה (1,811 משרות). למעלה ממחצית המשרות בדרג הבכיר, הן משרות הממוקמות בירושלים (934 משרות, 51.6%). עם זאת, רק 291 מכלל הבכירים מתגוררים בירושלים – 16.1% מכלל הבכירים בשירות המדינה וכ-31% מכלל הבכירים העובדים בירושלים.

68.3% מתוך כלל הבכירים במערכת הציבורית (1130), מועסקים ו/או מתגוררים במחוזות ירושלים, תל אביב והמרכז. מתוכם, פחות משליש – 331, עובדים וגרים במחוז ירושלים (29%). שליש (33%) – 374, עובדים במחוז ירושלים, אך מתגוררים במחוזות תל אביב והמרכז.

המצב ההופכי, על פיו הבכירים גרים במחוז ירושלים אך עובדים במחוז תל אביב, מתקיים עבור 3.5% מהבכירים (40 עובדים).

 

המידע נאסף במסגרת 'פרויקט עיר ממשל', עבור פרסום "אינדיקטורים לעיר ממשל" שיצא לאור בחודשים הקרובים.