בקרב הציבור הישראלי רווחת התפיסה, לפיה שיעורי ההצבעה בקרב האוכלוסייה החרדית גבוהים במיוחד, לפעמים מעבר לכל סבירות. בטור זה אסקור את דפוסי ההשתתפות בבחירות המוניציפאליות האחרונות שנערכו בשנת 2013, בשכונות בהן מעל ל-65% מהקולות הלכו למפלגות חרדיות.
 
בשנת 2013, מתוך 124,131 בעלי זכות בחירה (בשכונות שהוגדרו לצורך טור זה כחרדיות), הצביעו בפועל 77,311 אנשים, כלומר, כ-62% בלבד. בשכונות היהודיות הלא-חרדיות בעיר, שיעור ההצבעה בבחירות 2013 עמד על כ-50%. אם כך, שיעור ההצבעה של האוכלוסייה החרדית אמנם גבוה משל האוכלוסייה הכללית, אך הפער הוא של 12 נקודות אחוז (percentage points) בלבד. 
 
ניתוח של השכונות בהן מתגוררת האוכלוסייה החרדית מלמד על שונות רבה בין השכונות. מן הסתם, ככל שהשכונה "חרדית" יותר, ההיענות לקריאת הרבנים לצאת ולהצביע עבור הסיעות החרדיות תהיה גבוהה יותר. בשכונת רמת שלמה שיעור ההצבעה עומד על 82% מתוך בעלי זכות הבחירה, כאשר באחד מחלקי השכונה שיעור ההצבעה מגיע ל-86%. רמת שלמה נחשבת לשכונה מאוד חרדית ומכונה לעיתים בפי תושביה החרדים של הבירה "בני ברק של ירושלים". גם נתוני ההצבעה תומכים בכך: 96% מהקולות בשכונה זו הלכו לסיעות החרדיות בעירייה. בשכונת גבעת שאול שיעור ההצבעה עומד על 71%, בהר נוף על 70%, ברוממה על 69% ובבית וגן על 67%.
 
שיעור ההשתתפות הכללי בשכונות החרדיות מושפע גם משכונות בהן מרוכזות קהילות אנשי היישוב הישן בירושלים, שהינן אנטי-ציוניות במוצהר. בשכונות אלו מתגוררים כ-20,000 בעלי זכות בחירה, הבוחרים ברובם להימנע מהשתתפות בבחירות. כך, בליבת הקהילות האנטי ציוניות – מאה שערים ובתי הונגרין, נרשם שיעור הצבעה של 18% בלבד. בסמוך למאה שערים, מצפון לכיכר השבת נרשם שיעור הצבעה של 27%, בבית ישראל הישנה 34%, ובבית ישראל החדשה 40%. בשכונות גאולה נרשמו שיעורי הצבעה בין 45% ל-47% ובשיכון חב"ד שיעור ההצבעה עמד על 51%. ניתן לראות כי ככל שמתרחקים משכונת מאה שערים אחוז ההצבעה עולה, וזאת בשל שיעור הולך ופוחת של תושבים מקרב הקהילות האנטי ציונית.
 
לסיכום, בקרב החרדים שאינם נמנעים מהשתתפות בבחירות מסיבות אידיאולוגיות, שיעור ההצבעה אכן גבוה יחסית ונע בין 62% ל-86%. אולם שיעור ההצבעה הכללי של האוכלוסייה החרדית בירושלים נמוך יותר בשל הימנעות של קהילות שונות מהשתתפות בבחירות המוניציפאליות, מטעמים אידיאולוגיים.