חג המולד כבר נמצא מעבר לפינה, ולכבודו הנה מספר נתונים על האוכלוסייה הנוצרית בירושלים: למרות היותה עיר קדושה לנוצרים, התגוררו בעיר בסוף שנת 2017 רק כ-16 אלף נוצרים. מתוכם, 12,600 נוצרים הם נוצרים-ערבים. בירושלים מתגוררים כ-9% מכלל הנוצרים הערבים בישראל, והיא היישוב השלישי בגודלו מבחינת מספר הנוצרים הערבים המתגוררים בה, אחרי נצרת וחיפה.

אחוז הנוצרים שאינם ערבים המתגוררים בירושלים הוא 8% מכלל מספרם בישראל, לעומת 10% בחיפה ובתל אביב-יפו. אחוז הגידול של האוכלוסייה הנוצרית בירושלים עמד בשנת 2018 על אחוז אחד בלבד, לעומת 2.5% באוכלוסייה המוסלמית ו-1.8% בקרב האוכלוסייה היהודית בעיר.

היכן מתגוררים הנוצרים בירושלים? בעוד ש-96% מהנוצרים הערבים מתגוררים במזרח-ירושלים ו-4% במערב העיר, נכון לסוף שנת 2017, בקרב שאר הנוצרים הגרים בעיר החלוקה שוויונית יותר, כאשר 51% גרים במזרח העיר ו-49% במערבהּ. השכונות בירושלים בהן מתגורר מספר הערבים הנוצרים הגבוה ביותר הן בית חנינא (3,100 תושבים), הרובע הנוצרי (2,600) ובית צפאפא (1,300). השכונות בהן מתגורר מספר הנוצרים שאינם ערבים הגבוה ביותר הן פסגת-זאב (360 תושבים), תלפיות-מזרח (320) וגוננים (190).

האוכלוסייה הנוצרית בירושלים מבוגרת משמעותית משאר האוכלוסיות בעיר. בשנת 2017 עמד הגיל החציוני (הגיל שחצי מהאוכלוסייה צעירה ממנו וחצי מהאוכלוסייה מבוגרת ממנו) של תושבי ירושלים הנוצרים-ערבים על 34.5 שנים בעוד שהגיל החציוני של נוצרים שאינם ערבים בירושלים היה 43.9 שנים. זאת בהשוואה לגיל החציוני של כלל תושבי ירושלים, אשר עמד על 23.8 שנים (25.3 שנים בקרב יהודים ו-21.1 שנים בקרב מוסלמים). אחוז תושבי ירושלים הנוצרים שגילם הוא 65 ומעלה עמד על 15%, לעומת 9% בלבד בקרב כלל האוכלוסייה בירושלים.