על פי ההערכות כ-40,000 סטודנטים לומדים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים, כמחציתם באוניברסיטה העברית.
במהלך חודש אפריל ערך מכון ירושלים לחקר ישראל, עבור אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית, סקר בקרב סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים ומתגוררים בדירה בשכירות או במעונות.

מטרת הסקר היתה ללמוד על מאפייני הסטודנטים, על השכונות ומעונות הסטודנטים בהם הם גרים, מחיר הדירות בשכירות, המניעים לבחירת שכונת המגורים, מידת שביעות הרצון מהמגורים בשכונה, השירותים שקיימים בשכונה ועוד. זאת, על מנת לספק מידע נרחב לסטודנטים חדשים שעוברים לגור בירושלים, וכן לסטודנטים שמעוניינים לעבור לגור בשכונה אחרת בירושלים.
הסקר נשלח בדואר אלקטרוני לסטודנטים החברים באגודות הסטודנטים, על ידי האגודות של המוסדות השונים. על הסקר ענו למעלה מ-4,000 סטודנטים.

בקרב המשיבים בולט חלקם של סטודנטים הלומדים באוניברסיטה העברית (71%). מוסדות נוספים להשכלה גבוהה שסטודנטים הלומדים בהם השיבו על השאלון הם: מכון לב, המכללה האקדמית להנדסה, מכון טל, מכללת דוד ילין ומכללת הדסה.
על פי הסקר, השכונות שבהן מתגוררים מספר הסטודנטים הגבוה ביותר הן: מרכז העיר, רחביה, בית הכרם, נחלאות והגבעה הצרפתית.
אחוז גבוה של סטודנטים חילונים (81%-72%) נרשם במרכז העיר, בית הכרם, הגבעה הצרפתית, טלביה, רחביה ונחלאות. שכונות בהן נרשם אחוז גבוה יחסית של סטודנטים דתיים הן: קריית משה (66%), גבעת מרדכי (65%) וקטמונים (גוננים) 50%.
ככלל הסטודנטים שבעי רצון במידה גבוהה משכונת מגוריהם. 90% מהמשיבים ציינו שהם מרוצים מאוד או מרוצים מהמגורים בשכונה. אחוז הסטודנטים שמרוצים מאוד נרשם בקרב המתגוררים בטלביה (75%), רחביה (67%), בקעה, המושבה הגרמנית, קטמון הישנה, בית הכרם ונחלאות (60%-52%).
מהסקר עולה שהמניעים העיקריים לבחירת השכונה הם: מחיר סביר של דירה (98%), קרבה לקווי אוטובוס (81%) דירה במצב טוב יחסית (73%) ודירה גדולה יחסית (73%).

מקור: סקר דיור לסטודנטים המתגוררים בשכירות בירושלים, אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית ומכון ירושלים לחקר ישראל

הנתונים מתפרסמים באתר עיר.אקדמיה