בשנת 2010, במסגרת הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נבדק בהרחבה נושא הבריאות ונאספו נתונים רבים על עישון סיגריות בישראל. כ-1,270,000 איש בגילאי 20 ומעלה דיווחו כי הם מעשנים כיום והם מהווים 27% מהאוכלוסייה בגילאי 20 ומעלה בישראל. 64% מהם גברים ו-36% הן נשים. בירושלים דיווחו כ-105,500 איש כי הם מעשנים כיום, והם מהווים 24% מאוכלוסיית העיר בגילאי 20 ומעלה. אחוז זה נמוך יחסית לתל אביב ולחיפה, בהן מהווים המעשנים 32% ו-29% מהאוכלוסייה בגילאי 20 ומעלה, בהתאמה. בירושלים אחוז הגברים מקרב המעשנים היה גבוה יחסית ועמד על 75% לעומת 55% בתל אביב ו-58% בחיפה.

אחוז המעשנים בירושלים אינו גבוה, אך הירושלמים מעשנים יותר סיגריות ביום. רק 17% מעשנים פחות מחמש סיגריות ביום, לעומת 30% בתל אביב ו-25% בחיפה. 70% מעשנים יותר מ-11 סיגריות ביום, נתון גבוה בהרבה בהשוואה לתל אביב (50%) ולישראל ולחיפה (55%).

הנתונים הראו כי גיל התחלת העישון בישראל צעיר למדי. 64% מקרב בני 20 ומעלה המעשנים כיום התחילו לעשן לפני גיל 18. בירושלים אחוז המתחילים לעשן מתחת גיל 18 עמד על 58%, בתל אביב 65% ובחיפה 67%.

39% מהמעשנים בירושלים כיום מנסים להפסיק לעשן. ירושלמים שעישנו בעבר ציינו שהסיבות העיקריות להפסקת העישון היו: בעיית בריאות או חשש בריאותי (70%), לחץ מצד המשפחה והסביבה (8%) ובעיה אסתטית (6%). פחות מאחוז דיווחו שהפסיקו לעשן בשל ההוצאה הכספית הגבוהה.

ומה לגבי עישון פסיבי? בשנת 1983 נחקק חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים וחשיפה לעישון, בין היתר במקומות עבודה. למרות זאת כ-338,000 איש בירושלים, שהם 77% מהאוכלוסייה בגילאי 20 ומעלה דיווחו על חשיפה לעישון במקום עבודתם. מתוכם 45% נחשפים לעישון במידה רבה או רבה מאוד. 

 

מקור: עיבוד לנתוני הסקר החברתי 2010, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה