לאחרונה התפרסמו נתונים של סקר בריאות שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

המטרה העיקרית של הסקר היא לספק נתונים בתחומים של מצב בריאות, שימוש בשירותי בריאות, הרגלי בריאות וביטוחי בריאות, ולאפשר מדידת שינויים במדדים אלו לאורך זמן.

אחת השאלות בסקר עסקה בפעילות גופנית. לעיסוק בפעילות גופנית חשיבות בריאותית: הן מבחינה גופנית והן מבחינה נפשית. העיסוק בפעילות גופנית חשוב לא רק בהיבטים של הורדה במשקל ושמירה על כושר אלא כמשפר את המצב הפיזי בכלל, מוריד את הסיכון למחלות כרוניות, משפר איכות חיים ובריאות נפשית.

מהסקר עולה שבשנת 2009 20% מבני 20 ומעלה בישראל עסקו בפעילות גופנית (של לפחות 30 דקות מצטברות ביום) לפחות 3 פעמים בשבוע. אחוז היהודים והאחרים (23%) שעסקו בפעילות גופנית גבוה באופן ניכר מאחוז הערבים (6%). בקרב האוכלוסייה היהודית ניכרים הבדלים בעיסוק בפעילות גופנית לפי מקום לידה – האחוז הגבוה ביותר של בני 20 ומעלה שעסקו בפעילות גופנית נרשם בקרב ילידי אירופה-אמריקה (25%), ולאחר מכן בקרב ילידי ישראל (24%) אסיה (21%) ואפריקה (16%).

הנתונים מצביעים על כך שיש קשר בין מספר שנות לימוד לעיסוק בפעילות גופנית. ככל שמספר שנות הלימוד גבוה יותר, אחוז העוסקים בפעילות גופנית גבוה יותר – בקרב בעלי 8-0 שנות לימוד 8% עסקו בפעילות גופנית, בהשוואה ל-23% בקרב בעלי 15-13 שנות לימוד ו-29% בקרב בעלי 16 שנות לימוד ומעלה.

אחוז העוסקים בפעילות גופנית בירושלים נמוך בהשוואה לערים הגדולות האחרות. בירושלים עסקו כ-19% מבני 20 ומעלה בפעילות גופנית, לעומת 26% בתל אביב ובחיפה ו-23% בראשון לציון. כפי שניתן לראות בגרף, ככלל אחוז הגברים העוסקים בפעילות גופנית גבוה מאחוז הנשים.

 
אחוז הגברים והנשים העוסק בפעילות גופנית בירושלים דומה, והוא עמד על 20% ו-18%, בהתאמה.
 
מקור: סקר בריאות 2009, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.